Dagverksamhet

Dagverksamhet är för dig som bor hemma och har en demenssjukdom.

Varför dagverksamhet?

På dagverksamheten får du hjälp till en meningsfull dag utifrån dina intressen, förmågor och behov.

Här finns möjlighet att träffa andra och känna gemenskap.

Dagverksamheten ska ge variation i tillvaron och en balans mellan aktivitet och vila.

På vilket sätt?

Tillsammans med dig och en anhörig planerar vi för att besök hos oss ska kännas tryggt och trivsamt. Vi ger även anhöriga stöd.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.