Arkiv över alla nyheter

Här hittar du ett arkiv över alla nyheter som har publicerats på Luleå kommuns webbplats.

  • Trafikstörningar längs Flarkenvägen väntar


    Med start, vecka 35 det vill säga 29 augusti, ska vi utföra arbeten längs Flarkenvägen . Arbetena som är planerade är förstärkning av vägen och byte av vägtrummor under vägytan. Dessvärre innebär arbetet att det kan bli långa väntetider och kommer att bli svårt att passera vägarbetet under vissa skeden.
    Publicerat

  • Därför görs gatorna smalare


    Hög trafiksäkerhet med fortsatt god framkomlighet och billigare drift är honnörsorden för Luleå kommuns förändringsarbete med gatornas utformning i det kommunala vägnätet. Dessutom, inte att förglömma, fördelarna när trafikplanen ses i samverkan med kommunens grön- och dagvattenplaner.
    Publicerat

Senast publicerad: 2019-09-24Senast uppdaterad: 2019-09-24