Arkiv över alla nyheter

Här hittar du ett arkiv över alla nyheter som har publicerats på Luleå kommuns webbplats.

 • Viktigt att veta inför gatuarbeten på din gata


  Parkering av privata fordonUnder tiden vi arbetar på er gata kommer det ibland att bli svårt att ta sig in /och eller ut från den egna gården.Dessa avstängningar av gårdsinfarter kan sträcka sig från några få timmar till någon dag. Parkering av de egna fordonen måste då ske på annan plats i närområdet.Soptunnor
  Det samma gäller hanteringen av sopkärlen. De kan inte stå inne på gårdsområdet under den tid vi arbetar utanför din fastighet om du inväntar sophämtning den veckan.Försök att anpassa placeringen av sopkärlet för den angivna hämtningstiden.Vi hoppas på förståelse för att vårt arbete med allt vad det innebär.
  Publicerat

 • Nu startar gatuarbetena för i år


  Våren är här och sommaren i antågande vilket betyder att vi drar igång arbetet med att rusta gator, gång- och cykelvägar.
  Publicerat

 • Nu börjar vi städa i Luleå


  Det som göms i snö kommer upp i tö. Och så är fallet - även i år. Trots att det finns 655 skräpkorgar utplacerade på olika platser i Luleå är det många som av någon underlig anledning missar papperskorgarna helt och hållet. Det betyder att vi måste städa stan för hand. Nu i maj startar vi städningen tillsammans med föreningar, så håll ut - snart blir det rent och snyggt igen.
  Publicerat

 • Så här tänker ni om Hertsöheden


  Lokaler för möten och aktiviteter, fotbollsplan för de små barnen, cykelverkstad, gångväg till Hertsö träsk, trygghetsboende, hundpark.Hyresrätter för små lägenheter och radhus. Det är några av idéerna som lyftes på mötet om Hertsöheden som hölls den 4 maj.
  Publicerat

 • Cykelauktion för hållbart resande


  Lördag 7 maj kl. 13.00 auktionerar vi ut 27 begagnade cyklar i befintligt skick. Visning av cyklarna sker på Köpmantorget från klockan 12.00 och auktionen startar klockan 13.00.
  Publicerat

Senast publicerad: 2019-09-24Senast uppdaterad: 2019-09-24