Arkiv över alla nyheter

Här hittar du ett arkiv över alla nyheter som har publicerats på Luleå kommuns webbplats.

 • Idémöte Hertsöheden 4 maj


  Välkommen till ett öppet idémöte om Hertsöheden. Bidra med dina tankar och visioner för Hertsöheden, det nya naturnära bostadsområdet med upp till 2 000 bostäder där det ska erbjudas möjligheter till hållbar livsstil för alla faser i livet, för alla åldrar och hushåll.
  • När: 4 maj kl 18.00-20.00
  • Var: Örnässkolans aula
  • Alla är välkomna att utveckla Luleå tillsammans med oss!

  Publicerat

 • Isrinkar stängda för säsongen


  Nu har vädret gått hårt åt våra isar så alla isrinkar och isytor är stängda för säsongen.
  Publicerat

 • Obligatoriskt att ansöka om skolskjuts


  Nytt för läsåret 2022/2023 är att elever i grundskola och gymnasieskola som har ett behov och uppfyller avståndskravet ska ansöka om skolskjuts senast 30 april 2022. Detta enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden.
  Publicerat

 • Öppet samråd för nationella minoriteter


  Barn- och utbildningsförvaltningen bjuder in till öppet samråd för nationella minoriteter.
  Publicerat

 • Ökat intresse för kommunens skyddsrum


  I oroliga tider är det många som visar intresse för svenska skyddsrum, uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I Luleå kommun är beredskapen god, med 700 skyddsrum och cirka 75 000 platser enligt MSBs tillgängliga data.
  Publicerat

 • Ökat intresse för kommunens skyddsrum


  I oroliga tider är det många som visar intresse för svenska skyddsrum, uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I Luleå kommun är beredskapen god, med 700 skyddsrum och cirka 75 000 platser enligt MSBs tillgängliga data.
  Publicerat

 • Ökat intresse för kommunens skyddsrum


  I oroliga tider är det många som visar intresse för svenska skyddsrum, uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I Luleå kommun är beredskapen god, med 700 skyddsrum och cirka 75 000 platser enligt MSBs tillgängliga data.
  Publicerat

 • Vem ska få skolans stipendier?


  Var med och uppmärksamma personal i Luleå kommuns förskolor/skolor som arbetar på ett föredömligt sätt för att barn och elever ska nå kunskapsmålen. Barn- och utbildningsförvaltningen delar nu ut två stipendier på 10 000 kr vardera. Gör din nominering senast den 31 mars.
  Publicerat

Senast publicerad: 2019-09-24Senast uppdaterad: 2019-09-24