Arkiv över alla nyheter

Här hittar du ett arkiv över alla nyheter som har publicerats på Luleå kommuns webbplats.

 • VA-taxan föreslås höjas 2022


  Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att den fasta och rörliga va-taxan höjs med fem procent från och med årsskiftet 2021/2022. Orsaken är bland annat den höga investeringstakten i kommunen.
  Publicerat

 • Godkänt för nytt vägval för Östra Länken etapp 1–2


  Stadsbyggnadsförvaltningen förslag om ny sträckning för etapp 1 och 2 i projekt Östra Länken godkändes idag av Stadsbyggnadsnämnden. Det innebär bland annat att ny dragning för etapp 1 förläggs i utkanten av Svartöns industriområde vilket i sin tur medför att etapp 2 även fått en ny en reviderad sträckning. Den nya sträckningen för etapp 2 förläggs helt och hållet utanför Svartöns industriområde.
  Publicerat

 • Tempus hemma - ny app för att registrera vistelsetid i förskola/fritidshem


  Från och med 1 november ska appen Tempus Hemma användas för att lägga in vistelsetid (schema) i förskola och fritidshem. Det betyder att från och med 31 oktober går det inte lägga vistelsetid (schema) i Tieto-appen längre.
  Publicerat

 • Trafikstörning Hertsövägen i höjd med Cirkle K/Örnäsrondellen
  2021-09-03 -- 2021-12-31*


  I samband med att projekt Östra Länken drar fram ledningar i området förbereder vi för ändrade trafikflöden på vägen som går mellan handelsområdet vid Svetsargränd och Lövskatan.
  Publicerat

Senast publicerad: 2019-09-24Senast uppdaterad: 2019-09-24