Arkiv över alla nyheter

Här hittar du ett arkiv över alla nyheter som har publicerats på Luleå kommuns webbplats.

 • Fortsatt stängt i flera kultur-och fritidsanläggningar


  Med tanke på smittläget fortsätter Luleå kommun att hålla delar av kultur-och fritidsverksamheten stängd till i nuläget 18 april.
  Publicerat

 • Vi svarar på frågor om VA-plan för Sörbyarna


  De boende i sörbyarna Alvik, Långnäs och Ale tycker att de ofta drabbas av störningar vad gäller vattendistruibitionen. I ett brev till kommunen frågar de bland annat hur kommunens VA-plan för dessa byar ser ut.
  Publicerat

 • Nya VA-ledningar till Västra Revelsudden


  I maj startar vi nedgrävning av ny spillvatten- och dricksvattenledningar i Revelsuddsvägen på Västra Revelsudden. I och med det installeras nya pumpanläggningar på varje fastighet inom verksamhetsområdet. Arbetet pågår fram till och med oktober 2021.
  Publicerat

 • Förslag att godkänna planuppdrag för del av Rutvik


  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i dag, 15 mars, att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Rutvik, i syfte att pröva förutsättningarna för industri och verksamheter.
  Publicerat

 • Vem tycker du förtjänar att uppmärksammas för sitt arbete med barn och elever?


  För att uppmärksamma personal i Luleå kommuns förskolor/skolor som enskilt eller i arbetslag arbetar på ett föredömligt sätt för att barn och elever ska nå kunskapsmålen delar barn- och utbildningsförvaltningen ut två stipendier på 10 000 kr.
  Publicerat

 • Boka skärgårdsstuga från 16 mars


  Klockan 10.00 den 16 mars öppnar vi bokningarna av kommunens skärgårdsstugor inför sommaren!
  Publicerat

Senast publicerad: 2019-09-24Senast uppdaterad: 2019-09-24