Arkiv över alla nyheter

Här hittar du ett arkiv över alla nyheter som har publicerats på Luleå kommuns webbplats.

 • Är det dags att göra slag i saken i år ?!

  Går ni i bröllopstankar ?! Om svaret är Ja! har ni möjlighet att gifta er under bar himmel mitt i centrala Luleå redan till nyår. Vi hjälper er med det praktiska - ni behöver bara säga Ja! Vi söker tre giftassugna par som vill knyta hymnens band nyårsafton 2017/2018. 
  Publicerat 2017-10-31
 • Skolchef Maarit Enbuske var en av dom som inledde dagen.

  2017 års upplaga av LETT – av lärare, för lärare

  Under tisdagen hölls LETT – av lärare och för lärare. Denna gång arrangerades mässan på Stadsöskolan för Luleå kommuns lärare i årskurs 7-9.
  Publicerat 2017-10-31
 • Nu lättar trafiktrycket på Svartövägen

  Nu lättar trafiktrycket kring korsningarna längs Svartövägen i höjd med Midgårdsvägen och Bodenvägen. Onsdag natt öppnas Midgårdsvägen för genomfart och i samma veva tas flera trafikanordningar bort i riktning mot Bodenvägen.
  Publicerat 2017-10-31
 • Friköp av tomträtt

  Du som vill friköpa din tomträtt till 2017 års taxeringsvärde bör lämna intresseanmälan före 1 december.
  Publicerat 2017-10-31
 • Kronanhallen invigs hösten 2018

  Byggandet av den nya stadsdelen Kronan i Luleå pågår på många fronter. I september invigdes den nya F-6 skolan på området och i februari 2018 var det tänkt att närbelägna sporthallen Kronanhallen skulle öppnas. Dessvärre har sättningar i bottenplattan under byggtiden gjort att färdigställandet av hallen försenas.
  Publicerat 2017-10-31
 • Midgårdsvägen öppnas för genomfart

  Under natten mot onsdag 1 november släpps trafiken på i korsningen Midgårdsvägen/Svartövägen.
  - Många kommer att bli lättade över att kunna köra där igen och trafikflödet blir jämnare i området, säger Max Havama projektledare för Östra Länkens etapp 4C.

  Publicerat 2017-10-30
 • bild

  Cykelforum 2017

  Du har väl inte missat att anmäla dig till årets Cykelforum?
  Publicerat 2017-10-30
 • Slyröjning på Hertsön

  Området nedanför och kring fotbollsplanerna vid Hertsö centrum röjs nu från sly och undervegetation.
  Publicerat 2017-10-30
 • Gymnasiala handelsutbildningen i Luleå först i landet att recertifieras

  Utbildningen vid Luleå gymnasieby uppnår samtliga kriterier för en certifiering. Syftet med certifieringen är att skapa en attraktiv och kvalitetssäkrad studieväg som ger studerande de kompetenser branschen efterfrågar.

  Publicerat 2017-10-30
 • Gymnasie-och kunskapslyftministern Anna Ekström på Riksbasketgymnasiets träning

  Luleå gymnasieskola inspirerar

  Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström besökte under fredagsförmiddagen Luleå gymnasieby. Under besöket fick hon tillfälle se Hälsans hus och träffa elever och personal från flera av gymnasieskolans program.
  Publicerat 2017-10-27
 • Bli volontär i Frankrike

  • Är du mellan 18 och 30 år och bor i Luleå?
  • Vill du jobba som volontär?
  • Vill du få erfarenheter av att bo och arbeta en kortare period utomlands?

  Publicerat 2017-10-27
 • Gångbro, vattenförsörjning, internkontroll

  Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 26 oktober behandlades 38 ärenden, bland annat rivning av gångbron över Södra hamnleden, Råneå vattenförsörjning samt förbättrad internkontroll inom stadsbyggnadsförvaltningen.

  Publicerat 2017-10-27
 • Trasig belysning på Klintbacken

  Det är skador på belysningsnätet och flera lampor trasiga på Klintbacken. Vi kan idag inte ge någon tidplan för när felen kan vara åtgärdade.
  Publicerat 2017-10-27
 • Crowdsourcing Week 2018 till Luleå 

  Crowdsourcing Week (CSW) arrangeras i Luleå och i Vuollerim nästa år. Syftet är att stärka och utveckla Norrbottensregionens näringslivsstruktur och förbättra förutsättningarna för hållbar samhällsutveckling.
  Publicerat 2017-10-27
 • Skärpt kontroll av beställningar och fakturor

  Nu skärper stadsbyggnadsnämnden internkontrollen inom kommunen. Ny granskning av beställningar och fakturor under 2016-2017 genomförs. − Vi vill säkerställa att vi har kontroll på verksamheten säger Lenita Ericson, ordförande stadsbyggnadsnämnden.

  Publicerat 2017-10-26
 • Ingen upphandling av musikfestival enligt kulturnämnden

  Under dagens kulturnämnd behandlades bland annat frågan om Musikens Makt. En enig nämnd har nu klubbat sin rekommendation till kommunfullmäktige och det är att festivalen inte ska upphandlas. Beslutet är ett nytt förslag efter arbetsutskottets tidigare förslag som innebar upphandling.
  Publicerat 2017-10-26
 • Lösning på gång för natthärbärge under vintern

  Det pågår en aktiv dialog mellan kommunen och en nybildad ideell förening som är intresserad av att driva ett natthärbärge i Luleå under vinterhalvåret.
  Publicerat 2017-10-26
 • Stort elavbrott i Luleå

  Ett stort elavbrott drabbade centrala Luleå vid 21.30-tiden på onsdagen. Omkring 6000 hushåll blev utan ström.
  Publicerat 2017-10-25
 • Nu ska skogen på Sinksundsberget gallras

  Under vecka 44 påbörjas arbetet med att gallra delar av Sinksundsberget. Arbetet sker med skogsmaskiner och beräknas pågå cirka tre veckor.

  Publicerat 2017-10-24
 • Sponsring, planuppdrag, oegentligheter

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 14 ärenden, bland annat kommunens sponsringspolicy, planprogram för Mjölkuddens centrum och en undersökning om hur unga upplever Luleå.
  Publicerat 2017-10-23
 • Unika skridskotävlingen KPN Grand Prix i Luleå växer

  Planeringen inför den stora skridskotävlingen KPN Grand Prix på Luleås isbana har startat. Succén från februari gör att arrangemanget växer och blir ännu större 2018.
  Publicerat 2017-10-20
 • Nytt Vårt Luleå på väg

  Nästa nummer av Vårt Luleå levereras lördag 21 oktober. I detta nummer är det fokus på unga kvinnor i Luleå.

  Publicerat 2017-10-20
 • Så kan du påverka kommunen

  Årets medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) är nu ute hos 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor. Om du är en av dem så är det ett ypperligt tillfälle att göra din röst hörd. Och det finns fler sätt att påverka.
  Publicerat 2017-10-20
 • Gymnasieskolans modell för att trygga lärarförsörjningen

  Bristen på behöriga och legitimerade lärare är ett problem i hela landet. För att säkra behovet av behöriga lärare på lång sikt arbetar gymnasieskolan i Luleå med att ta fram en modell för att rekrytera och överanställa svårrekryterade lärarkompetenser. Den första läraren finns nu på plats och en till är på gång att anställas.
  Publicerat 2017-10-20
 • Nu föreslås att gångbron över Södra hamnleden rivs

  Nästa torsdag ska Stadsbyggnadsnämnden ta ställning till arbetsutskottets förslag om att gångbron över Södra hamnleden ska rivas.
  Publicerat 2017-10-19
 • Luleå kommun visar ett förbättrat resultat i arbetet med äldre

  Luleå kommun får ett förbättrat resultat i årets Öppna jämförelser för arbetet inom hemtjänsten.
  – Trenden går åt helt rätt håll och jag är extra stolt och glad över att det utvecklingsarbete som vi påbörjade 2016 inom hemtjänsten visar ett förbättrat resultat, säger socialchefen Gabriella Sjöström.

  Publicerat 2017-10-19
 • Antalet kvinnor relativt antalet män i olika ålderskategorier i Luleå år 2015.Vid andelen 0,5 råder balans mellan könen. Diagrammet visar att det råder ett större kvinnounderskott mellan 18–40 år.

  Underskott på unga kvinnor

  För en kommun som vill växa är det viktigt att vara attraktiv för kvinnor och framförallt för yngre kvinnor. Luleå kommuns befolkning har en relativt låg genomsnittsålder i och med att vi är en universitetsstad. Men andelen kvinnor i familjebildande ålder är betydligt lägre i Luleå än i Sverige i genomsnitt.
  Publicerat 2017-10-19
 • Kvinnounderskottet - hur gör vi?

  Enligt rapporten Unga kvinnor från Umeå universitet har Luleå ett underskott av kvinnor mellan 25–40 år. Vad ska kommunen göra för att fler unga kvinnor ska välja att stanna i Luleå? Vårt Luleå har skickat frågan vidare till partiernas gruppledare i fullmäktige. Här är deras svar.
  Publicerat 2017-10-19
 • Emma Ahl Engholm och Mea Sundström (fr v) uppskattar Lillasysters verksamhet i Luleå som riktar sig till unga konstintresserade mellan 13 och 25 år. (Foto: Jennie Pettersson)

  Lillasyster uppmuntrar unga konstnärer

  ”Lillasyster är verkligen en orsak till att stanna kvar i Luleå!” Det konstaterar Stina Nilsson från Galleri Lillasyster, ett konstkollektiv med feministisk grund för unga oavsett kön. Här erbjuds konstkurser, skisskvällar, plats att ställa ut och en hel del (lilla)systerskap, så klart.
  Publicerat 2017-10-19
 • Raketen Bianca nådde hela 71 meter

  Eleverna på Teknikcollege i Luleå har byggt egna raketer. I dag har tävlingen avgjorts, vilken raket kommer längst och vilken är snyggast? Bianca, som byggts av Magnus, Isak och Viktor nådde längst, hela 71 meter.
  Publicerat 2017-10-18
 • Naturreservaten nära dig

  För att säkerställa fina rekreationsområden och naturvärden i ett växande Luleå planerar kommunen för tolv nya stadsnära naturreservat. Här presenterar vi nio och vad som utmärker dem.
  Publicerat 2017-10-18
 • Professor Yngve Gustafson föreläste under VO Collegeveckan

  VO-College i Luleå arrangerar en kostnadsfri föreläsningsserie 16 – 20 oktober. Idag föreläste Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, som bland annat medverkat i TV-programmet ”Sveriges bästa äldreboende”.
  Publicerat 2017-10-18
 • Spårarbete. Foto: Trafikverket Göran Fält.

  Omtag vid järnvägsövergång Notviken/väg97

  Det blir omtag för justering av vägbanan vid järnvägsövergången i höjd med Notviken och Bodenvägen/väg97. Arbetet startar från och med onsdag lunch och pågår till fredag lunch. Vägbanan kommer delvis att vara avstängd så välj om möjligt annan in/utfart till/från Luleå under tiden arbetet pågår.
  Publicerat 2017-10-17
 • Fabian Norberg och Ester Garberg, årskurs 3, tar gärna cykeln till skolan i Antnäs. Foto: Simon Eliasson

  Att röra på sig ger resultat

  I fem skolor i Luleå gör barn som förr: de går eller cyklar till skolan. Det är en del av projektet Aktiva skoltransporter där skolorna i Antnäs, Porsön, Sunderbyn, Måttsund samt Ormbergsskolan medverkar.
  Publicerat 2017-10-17
 • Korrigering av uppgift

  Korrigering angående uppgift som lämnades på presskonferensen den 11 oktober.
  Publicerat 2017-10-16
 • Eva Kristina Olsson får Erik Lindegren-priset

  2017 års Erik Lindegrenpris på 200 000 kronor går till poeten Eva Kristina Olsson. Priset delas ut under den tolfte upplagan av konst- och litteraturfesten Bok & Bild som går av stapeln 20-22 oktober på Kulturens hus. Även lilla Erik Lindegrenpriset delas då ut, detta år till Lina Kröger från Luleå.
  Publicerat 2017-10-16
 • Barnkonventionen, inget skitsnack!

  Luleå kommun vill öka barns medvetenhet och kunskap om sina rättigheter. För att nå barnen har vi tagit fram en affisch som bland annat kommer att placeras på toaletter - i blickfång när man sitter på toa.
  Publicerat 2017-10-16
 • Bok & Bild 2017 - Världen berättar

  Världen börjar precis där vi står. Kommunens konst-och litteraturfest Bok & Bild 2017 ger plats åt berättelser i bild och ord från det fjärran och det nära under temat Världen berättar. Som vanligt är programmet lika digert som varierat och vi har aktiviteter för både vuxna och barn. Fri entré på massor av arrangemang!
  Publicerat 2017-10-16
 • Luleå Energi Arena öppet igen efter bombhot

  Under fredagskvällen inkom ett bombhot mot Luleå Energi Arena. Läget har återgått till det normala och arenan har öppet som vanligt igen.
  Publicerat 2017-10-14
 • Vintertramparna

  Din nästa utmaning?

  Gnistrande norrbottnisk vinter i kustklimat + cykling = sant.
  Publicerat 2017-10-13
 • Cykelforum

  Missa inte Cykelforum

  Cyklar du på sommaren? Våga även cykla på vintern!
  Publicerat 2017-10-13
 • Upptäck Luleås cykelleder

  Vet du att det finns cykelleder både på Ormberget och ute vid Arcusområdet? Mountainbikelederna är av olika svårighetsgrad och längd för såväl nybörjare som proffs.
  Publicerat 2017-10-13
 • Nytt förslag för Musikens Makt samt pengar till danssatsning

  Kulturnämndens arbetsutskott har idag behandlat frågan om Musikens Makt och samt en bidragsansökan från Exiled Dance Crew. Gällande Musikens Makt föreslår arbetsutskottet att en grundfinansiering från kommunfullmäktige på 1 450 000 kronor beviljas till en festival helgen innan skolstart samt att festivalen ska upphandlas. Gällande Exiled föreslås att de får 350 000 kronor, då ansökan är helt i linje med den politiska viljan att stärka dansen i Luleå ytterligare.
  Publicerat 2017-10-12
 • IVO-kritik mot socialnämnden i Luleå

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar Luleå kommun för bristande dokumentation i patientjournaler.
  – Det här får inte hända, vi har brustit och tyvärr ser vi återigen att det handlar om bristande dokumentation från vår sida, säger Lena Kruse, verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå kommun.

  Publicerat 2017-10-12
 • Hägnan länets mest välbesökta museum!

  Med över 93 000 besök under 2016 hamnar friluftsmuseet Hägnan i topp över listan av Norrbottens museum. Ett stort tack till alla våra besökare!
  Publicerat 2017-10-12
 • Det här handlar matleveranserna om till våra äldre

  Luleå kommun ska leverera 745 000 portioner mat per år till äldre som bor i sina hem (hemtjänsten) och i kommunens vård- och omsorgsboenden. Samarbetsavtalet med Region Norrbotten upphör vid årsskiftet 2018/2019 och kommunen utreder nu hur matleveranserna ska ske från och med år 2019.
  – Det är en stor utmaning men vi kan konstatera att det blir oerhört dyrt för skattebetalarna i Luleå om vi ska anpassa eller bygga nya kök för att klara av matleveranserna till våra äldre, säger Magdalena Jonsson, projektledare.

  Publicerat 2017-10-12
 • Misstänkta oegentligheter

  Den av kommunen beställda internutredningen om misstänkta oegentligheter inom stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 2012-2014 är nu klar. Utredningen visar att det sannolikt har förekommit oegentligheter mellan tidigare anställda på stadsbyggnadsförvaltningen och Caverion, som är en av kommunens leverantörer, samt att kommunen i samband med detta har lidit ekonomisk skada.
  Publicerat 2017-10-11
 • Öppet hus på Vuxenutbildningen under vecka 42

  Under vuxenutbildningsveckan, vecka 42, den 16-20 oktober visar vi vuxenutbildningens utbud genom öppet hus i våra lokaler. Kom och besök oss och se vad vi erbjuder!
  Publicerat 2017-10-11
 • Luleå kommun får fortsatt möjlighet att utveckla kollektivtrafiken

  Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har idag beslutat att överlämna befogenheten att ingå avtal om lokaltrafiken till kommunen inför att nuvarande avtal med Luleå Lokaltrafik AB upphör oktober 2020.
  Publicerat 2017-10-10
 • Feuerwerk By Topp via Wikimedia Commons

  Nytt nyår på Södra Hamnplan

  Säkrare - Bättre - Större! Det är de tre huvudanledningarna till att det traditionsenliga nyårsfirandet i Luleå bytt plats till Södra hamn. Fördelarna är många. Säkrare trafiklösningar, större evenemangsyta och bättre uppskjutningssyta.
  Publicerat 2017-10-10
 • VA-taxan, Kronanvägen och Skutviken

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlar 24 ärenden den 12 oktober. Däribland antagande av detaljplaneprogram för Kronanvägen och Skutviken samt justering av VA-taxan.
  Publicerat 2017-10-10
 • Inbrott vid Långmyrans dagverksamhet

  Det har under helgen varit ett inbrott vid Långmyrans dagverksamhet som ligger på Hertsön. Det är andra inbrottet inom loppet av en vecka.
  Publicerat 2017-10-09
 • Maarit Enbuske

  Maarit Enbuske ny skolchef i Luleå kommun

  Maarit Enbuske har utsetts till ny skolchef i Luleå kommun. Eftersom hon redan arbetar som tillförordnad skolchef, innebär det att hon tillträder tjänsten omedelbart.
  Publicerat 2017-10-09
 • Luleå har växt med över 400 nya Luleåbor från januari till augusti, enligt kommunens delårsrapport. I september firades i Stadsparken att Luleå har nu över 77 000 invånare. (Foto: Frank Rizo)

  Delårsrapport, matproduktion, elitsponsring

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 18 ärenden, bland annat delårsrapporter, elitsponsring och en avsiktsförklaring med Piteå kommun om måltidsproduktion.
  Publicerat 2017-10-09
 • VO-Collegeveckan erbjuder kompetensutveckling för personal i brukar- och patientnära yrken

  Välkommen till kostnadsfri föreläsningsserie 16 – 20 oktober.
  Plats: Stadshusets Sessionssal, Rådstugatan 11 i Luleå. Föreläsningsserien är öppen även för andra intresserade. 

  Publicerat 2017-10-09
 • Förslaget: Öppnar för att Musikens Makt kan leva vidare

  Nästa vecka tas ärendet om Musikens Makt upp i kulturnämndens arbetsutskott. Förslaget till politikerna är att kommunen lämnar kraven som tidigare ställts på bland annat tidpunkt och målgrupp och istället öronmärker 1,35 miljoner till ett evenemang i centrum. Ett bidrag som sedan är öppet för föreningar att söka.
  Publicerat 2017-10-06
 • Arbetsledare Stafn Berggren befarar att det blir trångt vid passagen på Kronan när den nya avfarten till området ska asfalteras. -Trafikvakter stöttar för att göra slussningen av trafikanter smidig men viss köbildning och väntetid kan uppstå, säger han.

  Ny infart till Kronan klar nästa vecka

  Fredag 6 oktober påbörjas återställningsarbetet av vägytan på Kronanområdet och inom en vecka är den nya infartsvägen asfalterad och färdig att tas i bruk. För de drygt 1000 boende på Lulsundsberget blir öppnandet av den nya vägen en påtaglig lättnad då den enda infarten till bostäderna på berget varit stökig och trång under byggnadstiden det senaste halvåret.
  Publicerat 2017-10-05
 • Tyck till om Luleå kommun

  Årets medborgarundersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) är ute hos 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor. Ta chansen och tyck till!

  Publicerat 2017-10-05
 • Många ville fira Mötesplatsen när den fyllde ett år i nya lokaler!

  Det var många som ville fira att Mötesplatsen för barn och föräldrar funnits i ett år i gemensamma lokaler i centrum. Det bjöds på tårta, en extra speciell sångstund och ansiktsmålning för barnen.
  Publicerat 2017-10-05
 • Positiva förändringar i hemtjänsten

  Tre stora hemtjänstgrupper har blivit fem mindre. Förändringen trädde i kraft i måndags.
  – Medarbetarna är i överlag väldigt nöjda och förväntansfulla och vi som arbetar i hemtjänsten ser väldigt positivt på det här, säger Heidi Holmqvist, enhetschef för Bredvikens hemtjänst.

  Publicerat 2017-10-05
 • Luleå 37:e bästa skolkommun av landets 290

  I Lärarförbundets skolranking "Bästa skolkommun" placerar sig Luleå på 37:e plats, bland Sveriges 290 skolkommuner.
  Publicerat 2017-10-05
 • Få en unik upplevelse i Konsthallen på lördag

  På lördag, 7 oktober, har du chans att uppleva något unikt i Konsthallen när KörKonst, inspirerad av performanceverket the Cleaner, visas. Körsång kombineras med performance och tystnad för att skapa upplevelser för publik och sångare.
  Publicerat 2017-10-04
 • Kulturplanen för Luleå tar form

  Under året har jobbet med att ta fram en kulturplan* för Luleå pågått och snart går arbetet in i slutfasen. I oktober är det dags för kulturnämnden att jobba med utkastet. Ett stort tack till alla kulturaktörer som varit inblandade i dialoger under vägens gång!
  Publicerat 2017-10-03
 • I dag är det anhörigdagen

  Seniorveckan pågår för fullt och i dag är det anhörigdag på flera av kommunens äldreboenden.
  Publicerat 2017-10-03
 • Luleå fortsatt stark idrottskommun

  Luleå hamnar på plats 15 i tidningen Sport & Affärers årliga rankning av Sveriges främsta idrottskommuner. Av 30 nominerade kommuner fortsätter Luleå att vara en stark idrottskommun.
  Publicerat 2017-10-02
 • 1

  Vinnarna i tipsrundan korade

  Under aktiviteten På stan utan bil 16 september kunde man delta i en tipsrunda och vinna en massa trevliga priser.
  Publicerat 2017-10-02
 • U som utveckling: Kommunens satsningar på Råneå gick i hamn. Foton: Viveka Österman

  Resultaten av kommunens satsningar i Råneå 

  13 nya jobb har skapats och minst tio jobb kommer att skapas i Råneå nästa år. 73 miljoner kronor har Luleå kommun och dess bolag investerat i Råneå med omland sedan 2015. De närmaste åren satsar kommunen 60 miljoner kronor i en ny vattenförsörjning för Råneå.

  Publicerat 2017-10-02
 • Enkätundersökning för unga i Luleå

  Ungdomar födda 1993 och skrivna i Luleå får nu i början av oktober ett vykort av Luleå kommun. Kommunen vill nå unga för att de ska bidra med sitt perspektiv om hur Luleå kan bli en ännu bättre stad för unga att leva i.
  Publicerat 2017-10-02