Arkiv över alla nyheter

Här hittar du ett arkiv över alla nyheter som har publicerats på Luleå kommuns webbplats.

 • Rekordhög beläggning i kommunens skärgårdsstugor

  Intresset för Luleå kommuns skärgårdsstugor ökade rejält under sommaren 2017. Gästerna i stugorna har varit rekordmånga.
  Publicerat 2017-08-31
 • Viktiga satsningar på infrastruktur som gynnar Luleås tillväxt

  Idag presenterades tjänstemannaförslaget till den kommande nationella transportplanen som ska gälla från 2018 till 2029. Förslaget innehåller fyra viktiga punkter för Luleås räkning: satsning på att muddra för större fartyg till Luleå, förstärkt stambana för att underlätta för stålpendeln från Luleå, förstärkt malmbana för tryggare malmtransporter samt utbyggd järnväg mellan Umeå och Skellefteå.

  Publicerat 2017-08-31
 • Minst tio nya jobb till Råneå

  Luleå kommun kommer att placera minst tio jobb i Råneå. Det handlar främst om personer som arbetar med administrativt arbete.
  Publicerat 2017-08-31
 • Luleå kommun nominerade till nationellt pris

  Luleå kommun och Vinter kommunikationsbyrå är nominerade till pris i kategorin ”Filmer som marknadsför en organisation” i den nationella tävlingen Publishingpriset. Filmen som nomineras handlar om hur Niklas Nordström som företrädare för kommunen iklär sig olika roller för att berätta om kommunens satsningar på olika områden. 
  Publicerat 2017-08-30
 • Statliga jobb till Luleå

  Idag meddelade regeringen att Polarforskningssekretariatet flyttas från Stockholm till Luleå.

  Publicerat 2017-08-30
 • Nu slyröjer vi flera områden runt Luleå

  Under hösten 2017 rensar vi undervegetation och sly på flera ställen runt Luleå.
  Publicerat 2017-08-30
 • Bild på Jan Blomkvist och isbanan

  Vacker natur och idogt arbete tog Luleå till CNN

  Tv-kanalen CNN lyfter fram Luleås isbana och isvägar på sin lista över 50 naturliga underverk i världenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi tog ett snack med Jan Blomkvist, arbetsledare på fritidsförvaltningen och en av de som ligger bakom succén. För även om isen är naturlig så innebär det en hel del jobb att hålla vägar i trim på fruset vatten.
  Publicerat 2017-08-30
 • Bidrag till Luleå Art Biennal och Folkets Bio samt uppdatering om Musikens Makt

  Kulturnämndens arbetsutskott behandlade i dag bidragsansökningar från Luleå Art Biennal samt Folkets Bio. Dessutom informerades att frågan om Musikens Makt kommer upp till kulturnämnden i oktober.
  Publicerat 2017-08-29
 • Så ska äldreomsorgen i Luleå utvecklas

  Kommunen kommer under hösten att göra satsningar för att utveckla vården och omsorgen för äldre och de mest svårt sjuka utifrån Äldreplanens intentioner. Det genom trygghetsplatser och ett utökat samarbete med Region Norrbotten.
  Publicerat 2017-08-29
 • Sensommar i Luleå skärgård

  Upptäck Luleå skärgård under sensommaren. Det finns fortfarande möjlighet att boka en skärgårdsstuga och att åka ut med turbåten.
  Publicerat 2017-08-29
 • Uppdatering; Branden på Porsöskolan

  Merparten av klassrummen på Porsöskolan är intakta och undervisningen bedrivs enligt plan med ordinarie elevgrupper i respektive hemklassrum.
  Publicerat 2017-08-29
 • Nu startar höstens aktiviteter på mötesplats Fyren

  På tisdag 29 augusti startar höstens anhörigcafé på Fyren. Här kan du som vårdar en anhörig komma för en kopp kaffe och få en pratstund med andra som förstår din situation.
  Publicerat 2017-08-29
 • Brand på Porsöskolan i natt

  Det har brunnit på Porsöskolan. Branden är släckt och brandtekniker är på väg. Elever och personal, som nu på morgonen kommer till skolan, ska samlas vid Vintergatans Fritidshem, vid en av Porsöskolans flyglar.
  Publicerat 2017-08-29
 • Kostproduktion, pensioner, kulturmiljö

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade nio ärenden, bland annat samverkan om kostproduktion, pensioner till förtroendevalda och ändringar i riksintressen för kulturmiljö.

  Publicerat 2017-08-28
 • Nya tillfällen att delta i föräldragrupp

  Under september månad startar Föräldrasupportens uppskattade föräldragrupper. Vi har grupper för föräldrar med barn från 3 år och uppåt. För att försäkra dig om en plats, anmäl dig nu!
  Publicerat 2017-08-28
 • pengar

  Luleå vinstrik kommunkoncern

  Luleå kommunkoncern är Sveriges elfte mest vinstrika koncern. Det visar en sammanställning av tidningen Dagens Samhälle.
  Publicerat 2017-08-25
 • Nu är vi 77 000 Luleåbor

  Enligt kommunens senaste befolkningsstatistik har Luleå nu passerat 77 000 invånare. Det ska vi fira med kalas i Stadsparken den 23 september.
  Publicerat 2017-08-23
 • Sportoteket blir Fritidsbanken

  Det är populärt att låna sport- och fritidsutrustning hos Sportoteket. Den 10 september, i samband med Idrottens dag på Södra hamnplan, sker ett namnbyte och Sportoteket blir Fritidsbanken.
  Publicerat 2017-08-22
 • Seminarium om tjänstesektorns framtid

  Den 24 augusti deltar representanter från Luleå kommun på ett seminarium som anordnas av Almega och Svenskt Näringsliv. Fokus ligger på hur vi kan utveckla tjänstesektorn i Luleå och Norrbotten.

  Publicerat 2017-08-22
 • Kommande satsningar inom fritid

  Nytt konstgräs, aktivitetsyta på Kronan och ny arbetsbåt i skärgården är några av de kommande investeringarna som Luleå kommuns fritidsförvaltning står inför.
  Publicerat 2017-08-21
 • Piteå och Luleå planerar för gemensam måltidsproduktion

  Luleå och Piteå kommun har för avsikt att gå in i en gemensam samverkan rörande måltidsproduktion av kyld mat till särskilt- och ordinärt boende inom socialförvaltningens verksamhetsområde.
  Publicerat 2017-08-21
 • Skolpaketet – kommunen kraftsamlar för att möta framtidens behov av lärare

  Skolpaketet är ett utvecklingsprojekt som ska pågå till och med 2018. Kommunledningen beslutade 2017 att satsa totalt 31,5 miljoner kronor främst för att trygga kompetensförsörjningen i skolan på kort och lång sikt. Projektet består av sju delprojekt, med utsedda delprojektledare från förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, gymnasiesärskolan och personalenheten. Den slutliga organisationen för Skolpaketet har fastställts i maj 2017, projektägare är skolchefen.
  Publicerat 2017-08-21
 • Säker gångväg, detaljplan med mera

  Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlade idag elva ärenden, bland annat ett medborgarförslag om säkrare gångväg vid Sinksundet, detaljplan för fler bostäder samt en ansökan om anslutning till kommunalt vatten.

  Publicerat 2017-08-17
 • Glada barn

  Dags för skolstart onsdag 23 augusti

  Se information om skolstarten läsåret 2017-2018 för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
  Publicerat 2017-08-16
 • Solenergi, Sörbyarna, informationssäkerhet

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 15 ärenden idag, bland annat att Lulebo ska utreda möjligheten till solenergi, va-lösningar i Sörbyarna och rutiner för förbättrad informationssäkerhet.

  Publicerat 2017-08-14
 • Kommunen utreder fallolycka

  En kvinna föll från en balkong på ett vård- och omsorgsboende i söndags. Luleå kommun har inlett en utredning gällande incidenten.
  Publicerat 2017-08-14
 • Råtta

  Problem med råttor

  Uppdaterad text. Under sommaren har kommunen fått in klagomål på råttor i Rutvik. Vi ser allvarligt på problemet och har tagit fram en åtgärdslista som nu genomförs. Som fastighetsägare har du också ansvar att själv hålla skadedjur borta från ditt hus eller din lokal.

  Publicerat 2017-08-08
 • Investeringar för ny vattenförsörjning i Råneå

  Under de närmaste tre åren planeras 60 miljoner kronor för att förbättra vattenförsörjningen i Råneå. Därutöver budgeteras 12 miljoner kronor för underhållsarbeten i det befintliga va-nätet. Det framgår av kommunens investeringsbudget 2018-2020 som kommunfullmäktige beslutade om i april. Hur jobbar kommunen med att förbättra vattenkvalitén i Råneå och vad har redan gjorts?
  Publicerat 2017-08-04
 • Vatten i Råneå – sammanfattning

  Under onsdagskvällen kunde vi ge besked att vattnet i Råneå går att använda som vanligt. Kompletterande analys, som bland annat Livsmedelsverket utfört, visade att det inte fanns toxiner i vattnet. Luleå kommun vill passa på att tacka alla Råneåbor för ert tålamod under den senaste veckan.

  Publicerat 2017-08-03
 • Rånepoolen öppen igen

  Eftersom vattnet i Råneå går att använda igen öppnade även Rånepoolen som vanligt idag. Poolen är öppen måndag till söndag kl. 09.00-18.00

  Publicerat 2017-08-03
 • Sprängning i gata längs Kompanivägen på Kronan sker under måndag och tisdag 7-8 augusti.

  Sprängning för VA på Kronan

  Vi spränger för att få ned brunnar och vatten- och avloppsledningar längs Kompanivägen på Kronan. Arbetet sker främst vid den så kallade gamla vakten precis vid infarten till området. Sprängningarna sker under förmiddagen måndag 7:de och tisdag 8:de augusti.
  Publicerat 2017-08-03
 • Ok att använda vattnet i Råneå

  Svaren från Livsmedelsverket på de sista vattenproverna har inkommit. Resultatet visar att vattnet i Andträsket inte innehåller toxiner. En snabbtest vid vattenverket i Råneå visade samma resultat. Vattnet kan nu användas utan inskränkningar.
  Publicerat 2017-08-02
 • Krisstaben träffas två gånger om dagen.

  Råneå – statusuppdatering

  Luleå kommun har inrättat en krisstab som träffas två gånger dagligen för att jobba så snabbt och effektivt som möjligt med den rådande vattensituationen i Råneå. Idag har de gamla på äldreboendet Forsbacka kunnat duscha. Samtidigt som vi tar fram praktiska lösningar för Råneåborna just nu så arbetar vi med att hitta lösningar om provsvaren skulle visa på toxiner.
  Publicerat 2017-08-02
 • Chatten om Råneå avslutad

  Chatten om vattensituationen i Råneå är nu avslutad. Ta del av frågorna och svaren.
  Publicerat 2017-08-02
 • Vatten i Råneå - ställ dina frågor

  Idag kan du chatta med oss och ställa dina frågor om situationen i Råneå. Kl. 10-11 finns vi på chatten, därefter i Råneå.
  Publicerat 2017-08-02
 • Vattentankar finns bland annat vid vård- och omsorgsboenden i Råneå.

  Uppdatering vattensituation Råneå

  Torsdag 27 juli upptäcktes algblomning vid Andträsket som försörjer Råneå med dricksvatten. Nu har typbestämningen av de första provsvaren visat att det handlar om en blågrön alg. För att ta reda på vilka gifter algen producerar kommer nu ytterligare tester att göras.
  Publicerat 2017-08-01
 • Råneå – dusch och transport med mera

  Idag tog vi de nya vattenproverna i Andträsket och skickade till Uppsala för analys. Detta för att ta reda på vilka gifter algen producerar. Resultat kommer senast torsdag.

  Publicerat 2017-08-01
 • Fritt att bada i Rörbäck

  Det går bra att bada vid Rörbäcks camping och havsbad. Algblomningen har upphört.

  Publicerat 2017-08-01