Arkiv över alla nyheter

Här hittar du ett arkiv över alla nyheter som har publicerats på Luleå kommuns webbplats.

 • Överenskommelse mellan Nordiskt Flygteknikcentrum och Norrbottens flygflottilj

  Överenskommelse om praktikplatser

  Peter Lindberg, vd och rektor för Nordiskt Flygteknikcentrum, och Carl-Johan Edström, chef för Norrbottens flygflottilj, skrev idag på en överenskommelse som ger skolans elever möjlighet till praktik på F21.
  Publicerat 2016-04-29
 • Luleå basket

  Fira guldlaget ikväll

  Grattis Luleå Basket till tredje SM-guldet! Ikväll kan du vara med och fira guldlaget kl 17 på Nytorget.
  Publicerat 2016-04-29
 • Luleå nominerad - igen

  Luleå kan bli Årets superkommun i Sverige. Tidningen Dagens Samhälle har nominerat Luleå som en av tre kommuner i kategorin täta kommuner. Ifjol utsågs Luleå till Norrlands superkommun av tidningen.
  Publicerat 2016-04-28
 • Luleå kommun informerade om stödboendet

  Ett 40-tal Lulsundsbor kom till träffen som Luleå kommun bjudit in till under tisdagskvällen.
  Publicerat 2016-04-27
 • Personal från projekt Kronan agerar trafikvärdar längs vägarna på Kronanområdet. Anledningen är att Regementsvägen och genomfartsleden på området stängs måndag 25 april. Här ser vi Karin Geijer, Hans Callne, Lisa Bergdahl, Sofia Larsson och Peder Bergman i färd med att stoppa bilister och informera om stängningen.n

  Ny infart till Kronan ÅVC och ÅVM från 25 april

  På grund av påbörjandet av bygget av det nya bostadsområdet Kronandalen är Regementsvägen och genomfartsvägen som passerar studio Kronan stängd från och med måndag 25 april. Även buss, gång- och cykeltrafik påverkas.
  Publicerat 2016-04-25
 • Stadsutveckling, omlokalisering, köavgift

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 27 ärenden, däribland flera som möjliggör byggandet av bostäder.

  Publicerat 2016-04-25
 • Smutsig bil

  Dags för biltvätt? - Läs det här först!

  Våren är den stora biltvättartiden och även här i norr börjar det vara dags att göra bilen ren och fin inför sommaren. Men kom ihåg att det inte är okey att tvätta bilen hemma på gården eller gatan.
  Publicerat 2016-04-25
 • Tryggt i Råneå

  Ökad trygghet i bostadsområdena

  Luleåborna känner sig tryggare idag än för tio år sedan.
  Det visar kommunens och polisens senaste trygghetsmätning. Alla bostadsområden i Luleå utom ett är idag tryggare än vid någon tidigare mätning.

  Publicerat 2016-04-22
 • Var med på SEE Hållbarhetsvecka 19-25 september i höst!

  19-25 september (v38) är det dags för SEE Hållbarhetsvecka igen! Hur kan ni i er organisation eller företag bidra till att inspirera Luleås och Norrbottens medborgare att leva mer hållbart samtidigt som ni skapar nätverk och får fler kunder eller medlemmar?
  Publicerat 2016-04-22
 • Nordhalla ny bostadsaktör i Luleå

  Idag presenterades affären där Nordhalla Fastigheter köper 1 278 lägenheter av Lulebo. De bostadsområden som berörs är Porsön, Hertsön och Örnäset. I ett avtal med kommunen förbinder sig Nordhalla att även nyproducera minst 500 lägenheter. Men fastighetsbolaget siktar högre, målsättningen är cirka 800 nya lägenheter.
  Publicerat 2016-04-20
 • Funderar du på en ny karriär eller vidareutbilda dig?

  Idag den 20 april kl 15-19 har vi öppet hus på Laboratoriegränd 11 där du hittar våra Yh-utbildningar.
  Publicerat 2016-04-20
 • Projektledare Magnus Pudas vid spegeln i skulpturparken på Kronan

  Byggstart för Kronandalen

  Snart börjar det grävas för fullt på Kronan för gator, va och annan infrastruktur. Byggstart för etapp 1 av Kronandalen är nästa år. – Vi ser framför oss ett intensivt byggande under de kommande åren, säger Magnus Pudas på kommunala Kronan Exploatering AB.
  Publicerat 2016-04-20
 • Många är nöjda med anhörigstödet

  Luleå kommun gjorde förra året en enkätundersökning om invånarna var nöjda med anhörigstödet. Resultatet är att flertalet är nöjda med bemötandet från kommunen. 
  Publicerat 2016-04-20
 • Informationsträff om stödboendet på Lulsundet

  Tisdag den 26 april håller vi en informationsträff om stödboendet för funktionsnedsatta som planeras på Lulsundet.
  Publicerat 2016-04-19
 • Barn spelar Fia med knuff. Foto: Luleå kommun

  Infosatsning ska motverka könsbundna yrkesval

  Gå din egen väg. Så kallas en informationssatsning som nu görs för att få tjejer och killar i länet att bli mindre könsbundna när de väljer studier och yrken.  
  Publicerat 2016-04-19
 • Hund som bajsar

  Vanliga frågor/klagomål till miljö- och byggnadsförvaltningen

  Veckans fråga handlar om hundbajs!
  Publicerat 2016-04-19
 • här byggs mindre lägenheter

  Mindre lägenheter starkt efterfrågade

  Ungdomar kan ha svårt att etablera sig på bostadsmarknaden om det inte finns tillräckligt med mindre, billiga hyresrätter. Det är inte bara Lulebo som jobbar prioriterat med mindre lägenheter. Även privata aktörer planerar att bygga ettor och tvåor.
  Publicerat 2016-04-18
 • Ulrika Persson, tf teknisk chef om Lulebos bygg- och renoveringsprojekt

  Här bygger Lulebo

  Det är en lång lista som Ulrika Persson på Lulebo lägger fram över pågående och planerade lägenheter 2015 till 2023. När hon räknar ihop blir det sammanlagt cirka 1 075 hyreslägenheter. Då är inte alla renoveringar inräknade eller att huset på Utterstigen på Hertsön, som förstördes i en brand 2014, redan är återuppbyggt.
  Publicerat 2016-04-15
 • Flyktingvänner på Nordkalotten

  Frivilliga krafter hyllades av kommunalråd

  – Vi är otroligt tacksamma för allt arbete ni gjort! Kommunalrådet Yvonne Stålnacke öser beröm över alla frivilliga som under hösten ställde upp för flyktingar.
  Publicerat 2016-04-15
 • Besvärlig arbetssituation för biståndshandläggare

  Biståndshandläggarna vid socialförvaltningens myndighetssektion har det tufft just nu och handläggningstiderna är längre än vanligt.
  Publicerat 2016-04-14
 • Bengt Jonsson slutar som förvaltningschef

  Bengt Jonsson, chef för stadsbyggnadsförvaltningen, har beslutat att lämna Luleå kommun för ett nytt uppdrag.
  Publicerat 2016-04-14
 • På Hällbacken växer ett nytt bostadsområde fram.

  Minst 1500 nya bostäder till 2018

  Minst 1 500 nya bostäder ska byggas i Luleå under mandatperioden. Så ser det politiska målet ut. Kommunens uppdrag är att skapa förutsättningar för de som vill bygga och se till att det som byggs följer översiktsplanen.

  Publicerat 2016-04-14
 • Ny infart till oss på Kronan

  Fr o m 25 april stängs Regementsvägen och ny infart till oss blir via rondellen på Bensbyvägen.
  Publicerat 2016-04-13
 • Vårt Luleå om bostadsbyggandet

  Ett nytt nummer av kommunens tidning Vårt Luleå delas ut i brevlådorna 16 april. Temat är bostäder. Omkring 1 700 nya bostäder beräknas tillkomma 2016-2018.
  Publicerat 2016-04-13
 • Arbetsplatsolycka vid skolan utreds

  En fordonsförare och två skolbarn fick igår lättare brännskador vid en arbetsplatsolycka. På Öhemsskolan i Gammelstad höll medarbetare vid stadsbyggnadsförvaltningen på med att tina upp en brunn när hett vatten och ånga plötsligt trycktes upp.
  Publicerat 2016-04-13
 • Arabisk filmfestival på Kronan

  15-16 april anordnas en arabisk filmfestival på Folkets Bio på Kronan. Långfilmer, dokumentärer och seminarium står på programmet.
  Publicerat 2016-04-12
 • Öppning ny butik i samband med nya infarten

  I samband med omdragningen av nya infarten flyttar vi vår boda för inlämning till återbruk till lokalen där vi hade vår butik Utetorget. Utetorget öppnas i för oss nya lokaler i D5. Det firar vi med att bjuda på kaffe och kaka i de nya lokalerna. Välkomna!
  Publicerat 2016-04-12
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 21 ärenden idag.

  Kommunen tackar Luleås flyktingvänner  

  Luleå kommun tackar alla som ställt upp för flyktingar med en mingelkväll på Nordkalotten nu på torsdag. Under kvällen visas också filmen om det somaliska bandylaget.
  Publicerat 2016-04-11
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 15 ärenden idag. Bland annat en rapport om kommunens arbete med att förebygga fallolyckor.

  Fallförebyggande arbete, studentstad, bostäder

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 15 ärenden, bland annat kommunens svar om en revisionsrapport som granskar fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen.
  Publicerat 2016-04-11
 • Tänker du göra va-arbeten i sommar?

  Tänker du göra va-arbeten i sommar måste du göra en anmälan till kommunen senast 15 maj. 

  Publicerat 2016-04-11
 • Gabriella Sjöström blir ny socialchef i Luleå kommun

  Gabriella Sjöström blir ny socialchef och efterträder Mikael Lekfalk som började som kommundirektör den 4 april. Gabriella har sedan 2013 arbetat som chef för äldreomsorgen och biträdande socialchef i Luleå kommun.
  Publicerat 2016-04-11
 • Familjecentret Växhuset går ihop med Föräldrasupporten

  Växhusets rådgivningsverksamhet slås ihop med Föräldrasupporten från och med den 5 april.

  Publicerat 2016-04-07
 • Socialsekreterarnas arbetssituation granskas

  KPMG har av Luleå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska socialsekreterarnas arbetssituation. Syftet är att bedöma om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att socialsekreterarna har en bra arbetssituation.
  – Vi ser mycket positivt på detta och ska hjälpa till allt vi kan för att underlätta granskningen, säger Annika Klefsjö, verksamhetschef vid individ och familjeomsorgen.

  Publicerat 2016-04-06
 • Kommunfullmäktige sa ja till Framtidens skola

  Efter en lång och intensiv debatt fattade kommunfullmäktige den 4 april beslut om Framtidens skola, i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
  Publicerat 2016-04-04
 • Prenumerera på erbjudanden från tomtkön

  Anmäl din e-postadress och/eller ditt mobilnummer för att få erbjudanden från Luleå kommuns tomtkö.
  Publicerat 2016-04-04
 • Granskning och rutiner i fokus

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 19 ärenden, bland annat kommunledningens svar på revisorernas rapport om försäljningen till Rikshem. Dessutom togs rutiner som gäller tjänsteresor upp.
  Publicerat 2016-04-04
 • Jämför service på kommunens webbplats

  Granska Luleå kommun via vår tjänst för att jämföra service. Just nu kan du jämföra grundskolor och Vård- och omsorgsboende.

  Publicerat 2016-04-01
 • Pollenmätaren på Stadshusets tak då mätningen gjordes 2013

  Pollenmätning 2016 har startat

  I år görs mätningarna i Boden men resultaten är representativa även för oss i Luleå
  Publicerat 2016-04-01