Arkiv över alla nyheter

Här hittar du ett arkiv över alla nyheter som har publicerats på Luleå kommuns webbplats.

 • Öppning av infart till västra Skurholmen över Malmuddsbron

  På grund av schaktarbete för busshållplatser längs Västra Brogatan öppnar vi infarten till Västra Skurholmen över Malmuddsbron/Västra Brogatan och stänger samtidigt av infarten till området från Svetsargränd. Ny infart till västra Skurholmen över Malmuddsbron - Västra Brogatan gäller under perioden 2015-09-02-- 2015-09-18.
  Publicerat 2015-08-31
 • Stadsutveckling, yrkessvenska, Ice Music

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 14 ärenden idag. Tre ärenden gällde fortsatt bostadsbyggande och stadsutveckling på Malmudden och Kronan.
  Publicerat 2015-08-31
 • Vårt Luleå om framtidens skola

  Nya numret av Vårt Luleå handlar nästan helt om skolan och dess många utmaningar. Lärarbrist, stora pensionsavgångar och ökande befolkning är faktorer som belyses.
  Publicerat 2015-08-28
 • Om perflorerade ämnen i grundvattnet på Räddningstjänstens Utbildningscentrum

  I flera medier uppmärksammas att perflorerade ämnen i grundvattnet hittats på vår övningsplats, Räddningstjänstens Utbildningscentrum på Hertsön. Övningsplatsen har använts för kommunala övningar sedan 1983 och flygplatsräddningsövningar sedan tidigt 90-tal och används idag av både Luleå räddningstjänst, flygplatsräddningstjänsten från F21 och några andra räddningstjänster.

  Publicerat 2015-08-28
 • Trafikstörningar på Storheden väntar i helg

  Vägen genom Storhedens handelsområde stängs under stora delar av kommande helg av för fordonstrafik. Anledningen är ett spårbyte längs järnvägen i området. Observera att även LLT:s bussar påverkas vid avstängningen. Tider för avstängning och alternativ omledningsväg ser du på vår sida om trafikstörningar.
  Publicerat 2015-08-27
 • Förekomst av PFAS upptäckt i vatten nära F 21

  Försvarsmakten har funnit spår av PFAS - perfluorerade ämnen - vid ett vattenprov i Lulnäsuddens gemensamma vattentäkt. Området ligger nära F 21 i Luleå och tidigare övningar med brandsläckningsskum där kan vara en källa. Försvarsmakten avråder i avvaktan på närmare utredning från att använda vattnet vid Lulnäsuddens sommarstugeområde som dricksvatten och för matlagning.

  Publicerat 2015-08-26
 • Familjefest för biogasen i Luleå

  Lördag 29 augusti är det dags att inviga biogasen i Luleå. Detta gör vi med ett stort familjearrangemang mellan kl 11-14. Kom och lyssna till nypremiären av "Pangorkestern med Tillsammanskören", Lule Barbershop Singers och LOREEN.
  Publicerat 2015-08-25
 • Två lärare från Alviksskolan nominerade till Guldäpplet 2015

  Katarina Eriksson och Eva Rännar, lärare vid Alviksskolan i Luleå, är nominerade till Guldäpplet 2015. Den slutliga vinnaren presenteras måndagen den 26 oktober på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö.

  Publicerat 2015-08-25
 • Socialförvaltningen får kritik av kommunrevisorerna

  Luleå kommuns revisorer har granskat hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i socialförvaltningens verksamhetsstöd Treserva. Rapporten visar att socialförvaltningen inte har utfört kontroll av behörigheter och åtkomst sedan 2014.
  – Det här är allvarliga brister som vi omgående måste åtgärda, säger Mikael Lekfalk, socialchef i Luleå kommun.

  Publicerat 2015-08-24
 • Kraftig minskning av våldsbrotten

  Våldsbrotten fortsätter att minska i Luleå kommun. Under det första halvåret 2015 handlar det om nästan en 25-procentig minskning av antalet anmälda våldsbrott.
  Publicerat 2015-08-21
 • Anna-Stina Nordmark Nilsson

  Anna-Stina Nordmark Nilsson blir tf vd i Lulebo

  Anna-Stina Nordmark Nilsson tar över som tillförordnad vd i Lulebo från och med den 24 augusti och fram till dess att en permanent vd tillträder. Peter Kieri återgår till sitt ordinarie arbete som biträdande kommundirektör.
  Publicerat 2015-08-20
 • Stora förändringar inom socialförvaltningen

  Stora satsningar ska ske inom individ- och familjeomsorgen, hemtjänsten och vård och omsorg. Men för att kunna satsa på det nya måste vissa delar avslutas.
  – Så är det tyvärr men vi måste vara offensiva för att kunna ge bästa tänkbara stöd till barn och unga, äldre och funktionsnedsatta, säger socialchefen Mikael Lekfalk.

  Publicerat 2015-08-20
 • Platser kvar till föräldrautbildning

  Föräldrasupporten startar en kostnadsfri utbildning för föräldrar till barn i åldrarna 6-13 år den 3 september. Det är ett fåtal platser kvar. Anmäl dig nu för att få plats.
  Publicerat 2015-08-19
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag avtalen med Rikshem.

  Bostadsbyggande, datacenter, renhållningstaxa

  Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 24 ärenden, bland annat Avtal om fastighetsförsäljning och bostadsbyggande. Utskottet föreslår kommunfullmäktige att besluta om fyra avtal med Rikshem för fastighetsförsäljning och bostadsbyggande.
  Publicerat 2015-08-17
 • Jan Öström blir ny ekonomichef

  Jan Öström blir ny ekonomichef vid Luleå kommun från och med 1 januari 2016. Den nuvarande ekonomichefen Lars Åhl går i pension under våren 2016.
  Publicerat 2015-08-10
 • Glada barn

  Dags för skolstart måndag 24 augusti

  Se information om skolstarten läsåret 2015-2016 för elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
  Publicerat 2015-08-08