Arkiv över alla nyheter

Här hittar du ett arkiv över alla nyheter som har publicerats på Luleå kommuns webbplats.

 • Arbete längs byavägar


  Nu ger vi järnet innan vintern och det betyder att det kommer bli trafikstörningar längs en del byavägar under oktober. Vi förstärker vägarna på bland annat Sakrislundsvägen, Markskogsvägen och Flarkenvägen.
  Publicerat

 • Ny metod underlättar för trafik längs Flarkenvägen


  Vi har tidigare aviserat att vi arbetar längs Flarkenvägen och att arbetet skulle innebära långa väntetider och störningar. Nu har vi valt att arbeta med en annan metod som gör att vi inte behöver stänga av vägen i samma omfattning som vi befarade tidigare. Anledningen är att vi i stället för att fräsa vägen väljer att gräva i stället.
  Publicerat

 • Nystart på Porsön


  Nytt strandstråk. Ny lekskulptur. Ny belysning. Ja, det är sannerligen en nystart som inletts på Porsön vad gäller utformning och upplevelse. Trygghet och gemyt har varit vägledande i projektet där byggstarten skedde i vår och slutmålet hoppas nås under hösten 2023.
  Publicerat

 • Avstängd gång-och cykelväg längs Porsö strand
  2022-09-26 -- 2022-10-31


  Nu påbörjas förbättringsåtgärder på Porsö strandväg. Maskiner och byggtrafik vistas i området under perioden 2022-09-26 tom 2022-10-31
  Vänligen välj en annan väg!
  Arbetet ingår i Luleå kommuns upprustning av Porsön. Entreprenaden utföras av Vägsäk AB.
  Publicerat

 • Nytt utegym på besök i stan


  Önskemålet om fler utegym har ökat och idag har Luleå kommun sju utomhusanläggningar i gång. Och i mitten av september byggs ett åttonde utegym upp vid Luleå älvstrand nedanför Hälsans hus. Utegymmet ingår i en användarstudie och är på tillfälligt besök i stan.
  Publicerat

 • Renovering av Stadsötorget i Gammelstad


  Fram till slutet av oktober kommer det vara besvärligt att ta sig fram på torgytan på Stadsön, Gammelstad. Renoveringsarbetet av torget har nämligen börjat och delar av torget kommer att vara avspärrat under perioden. Omledning för ingång mot centrumbutikerna sker om du följer hänvisningsmarkeringarna.
  Publicerat

 • Trafikstörningar längs Flarkenvägen väntar


  Med start, vecka 35 det vill säga 29 augusti, ska vi utföra arbeten längs Flarkenvägen . Arbetena som är planerade är förstärkning av vägen och byte av vägtrummor under vägytan. Dessvärre innebär arbetet att det kan bli långa väntetider och kommer att bli svårt att passera vägarbetet under vissa skeden.
  Publicerat

 • Därför görs gatorna smalare


  Hög trafiksäkerhet med fortsatt god framkomlighet och billigare drift är honnörsorden för Luleå kommuns förändringsarbete med gatornas utformning i det kommunala vägnätet. Dessutom, inte att förglömma, fördelarna när trafikplanen ses i samverkan med kommunens grön- och dagvattenplaner.
  Publicerat

 • Välkommen till Mötesplatsen


  Måndag 15 augusti öppnar Mötesplatsen för barn och föräldrar för en ny termin.
  Publicerat

 • Notviken, Tuna och Mjölkudden - Ett stråk med ekologiska och sociala kvaliteter


  Stengärdsgårdar, historisk industrimiljö och tallar som uppnått hög ålder är tre faktorer som påverkar hur området vid Notviken, Tuna och Mjölkudden ska hanteras.
  Publicerat

 • Ny typ av grus på gång- och cykelväg vid Tuna strand


  Måndag 11 juli öppnar vi upp större delar av gång- och cykelvägen vid Tuna strand. Underhållsarbete sker successivt, och vissa sträcker blir belagda med ett nytt sorts grus, som ska kunna passa fint både för den som går eller cyklar.
  Publicerat

 • Ljus och trygghet viktigt på Porsön


  Luleå kommun, Svenska kyrkan och Lulebo har startat upprustningen av Porsö centrum. Arbetet genomförs i etapper och beräknas vara klart under senhösten 2023. Nu kan vi presentera nästa etapp i arbetet på området.
  Publicerat

 • Visionerna för Boden och Luleå har tagit form


  Nu är de färdiga - idéer för hur framtiden i Boden och Luleå och områdena däremellan skulle kunna se ut om de multidisciplinära team som medverkat i projektet Visioner: i norr fick bestämma. – Vi märker redan att nya samarbeten har tagit form tack vare projektet. Nu ligger utmaningen i att ta visionerna vidare i verkligheten, säger Anne-Lie Granljung, samhällsutvecklingschef på Luleå kommun.
  Publicerat

 • Viktigt att veta inför gatuarbeten på din gata


  Parkering av privata fordonUnder tiden vi arbetar på er gata kommer det ibland att bli svårt att ta sig in /och eller ut från den egna gården.Dessa avstängningar av gårdsinfarter kan sträcka sig från några få timmar till någon dag. Parkering av de egna fordonen måste då ske på annan plats i närområdet.Soptunnor
  Det samma gäller hanteringen av sopkärlen. De kan inte stå inne på gårdsområdet under den tid vi arbetar utanför din fastighet om du inväntar sophämtning den veckan.Försök att anpassa placeringen av sopkärlet för den angivna hämtningstiden.Vi hoppas på förståelse för att vårt arbete med allt vad det innebär.
  Publicerat

 • Nu startar gatuarbetena för i år


  Våren är här och sommaren i antågande vilket betyder att vi drar igång arbetet med att rusta gator, gång- och cykelvägar.
  Publicerat

 • Nu börjar vi städa i Luleå


  Det som göms i snö kommer upp i tö. Och så är fallet - även i år. Trots att det finns 655 skräpkorgar utplacerade på olika platser i Luleå är det många som av någon underlig anledning missar papperskorgarna helt och hållet. Det betyder att vi måste städa stan för hand. Nu i maj startar vi städningen tillsammans med föreningar, så håll ut - snart blir det rent och snyggt igen.
  Publicerat

 • Så här tänker ni om Hertsöheden


  Lokaler för möten och aktiviteter, fotbollsplan för de små barnen, cykelverkstad, gångväg till Hertsö träsk, trygghetsboende, hundpark.Hyresrätter för små lägenheter och radhus. Det är några av idéerna som lyftes på mötet om Hertsöheden som hölls den 4 maj.
  Publicerat

 • Cykelauktion för hållbart resande


  Lördag 7 maj kl. 13.00 auktionerar vi ut 27 begagnade cyklar i befintligt skick. Visning av cyklarna sker på Köpmantorget från klockan 12.00 och auktionen startar klockan 13.00.
  Publicerat

 • Återställning och beläggning vid Örnäsrondellen - störningar för trafikanter av alla slag 2022-05-02 -- 2022-10-31


  Arbetet med återställningen av markytor och gator i området kring Örnäsrondellen, Lövskatan och Svetsargränd startar måndag 2 maj och inleds med förberedelser för de temporära nya busshållplatserna längs Hertsövägen som tas i bruk den 3 maj.
  Publicerat

 • Sammanställning av trygghetsvandring klar


  I december genomfördes en trygghetsvandring längs Porsö strand. Medverkande var de boende på området som tillsammans med representanter från polisen, bostadsbolagen och kommunen promenerade på gång- och cykelvägen längs stranden. Syftet var att peka på de platser på området som upplevs otrygga och mörka.
  Publicerat

 • Idémöte Hertsöheden 4 maj


  Välkommen till ett öppet idémöte om Hertsöheden. Bidra med dina tankar och visioner för Hertsöheden, det nya naturnära bostadsområdet med upp till 2 000 bostäder där det ska erbjudas möjligheter till hållbar livsstil för alla faser i livet, för alla åldrar och hushåll.
  • När: 4 maj kl 18.00-20.00
  • Var: Örnässkolans aula
  • Alla är välkomna att utveckla Luleå tillsammans med oss!

  Publicerat

 • Isrinkar stängda för säsongen


  Nu har vädret gått hårt åt våra isar så alla isrinkar och isytor är stängda för säsongen.
  Publicerat

 • Obligatoriskt att ansöka om skolskjuts


  Nytt för läsåret 2022/2023 är att elever i grundskola och gymnasieskola som har ett behov och uppfyller avståndskravet ska ansöka om skolskjuts senast 30 april 2022. Detta enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden.
  Publicerat

 • Öppet samråd för nationella minoriteter


  Barn- och utbildningsförvaltningen bjuder in till öppet samråd för nationella minoriteter.
  Publicerat

 • Ökat intresse för kommunens skyddsrum


  I oroliga tider är det många som visar intresse för svenska skyddsrum, uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I Luleå kommun är beredskapen god, med 700 skyddsrum och cirka 75 000 platser enligt MSBs tillgängliga data.
  Publicerat

Senast publicerad: 2019-09-24Senast uppdaterad: 2019-09-24