VA-arbeten i Södra Gäddvik

VA-arbeten i Södra Gäddvik

Vi bygger om en va-ledning i Södra Gäddvik

Luleå kommun bygger om en va-ledning längs en 200 m lång sträcka på norra sidan av Älvbrovägen i Södra Gäddvik.

Grävningsarbetena beräknas vara klara under maj månad.

Kontakt: Projektledare Torbjörn Norén,
0920-45 30 00