• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Problem med telefonin till kommunens växel

För närvarande är det problem med telefontrafiken på kommunens telefon 45 30 00, detta p.g.a. uppdatering av programvara. Felavhjälpning pågår.