• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Ledningsarbeten Jämtön

Vi kommer arbeta med att byta ut vattenledningen på Träskbacksvägen samt Tingvallsvägen i Jämtön.På grund av detta kommer det medföra att det blir en del  störningar på vattennätet dagtid och att framkomligheten kommer vara begränsad.Vi vill uppmana er att själva tappa upp nödvändigt vatten för dagsbehovet. Arbetet startar 4/9 -17 och kommer pågå en tid framåt

Direkt efter arbetet kan vattnet upplevas grumligt. Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten i ca 15 minuter under uppsikt.