• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Inventering av VA-ledningsnätet med rök

Från och med vecka 26 och framåt kommer inventering av VA-ledningsnätet att ske i på Gultzaudden, delar av centrala stan och delar av Örnäset.

Inventering av ledningsnätet med hjälp av ofarlig rök sker för att minska mängden tillskottsvatten i spillvattenledningarna. Vid röktesterna trycks ofarlig rök ner i spill - och dagvattennätet. Röken är lättflyktig och spårbar, vilket möjliggör att vi kan lokalisera eventuella felkopplingar eller andra avvikelser på ledningsnätet

Arbetet kommer att påbörjas under vecka 26 på Gultzaudden och sen andra delar av centrum (Tullgatan, Repslagargatan bla) och efter det Örnnäset (Edeforsgatan).

Räddningstjänsten hålls informerad kring arbetets fortgång.

Vi rekommenderar boende att kolla alla vattenlås så att de ej står torra. Eventuellt kan röken påverka vissa brandlarm.