• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avstängning av Midgårdsvägen mellan korsningen Delfingatan och Svartövägen.
18 april till 29 oktober 2017

Nu går Östra Länken etapp 4 C in mot Skutvikens industriområde. Vi leder om trafiken längs Svartövägen i höjd med ICA Kvantum och smalnar av fyra vägbanor till två. Detta medför att in- och utfart mot Midgårdsvägen stängs av för trafik. Sträckan som omfattas av avstängningen är Midgårdsvägen mellan korsningen Delfingatan och Svartövägen.

Omledningen av trafiken sker från Midgårdsvägen via Hummergatan, Ostrongatan och Delfingatan ut/in mot Gammelstadsvägen.

Läs mer om störningar i trafiken i området.