• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Störningar i trafiken kan förekomma längs Mjölkuddsvägen 14 mars till 28 april. Anledningen är att det pågår arbete med att lägga ned vatten- och avloppsledningar under vägen. Arbetet pågår på sträckan från korsningen Bodenvägen/Mjölkuddsvägen och vidare till korsningen vid Skutgatan.