Frågor och svar algblomning

Torsdag den 27 juli upptäcktes algblomning vid Andträsket som försörjer Råneå med dricksvatten. Det handlar om en blågrön alg.  Nedan kan du läsa några vanliga frågor och svar kring detta.

Är det giftigt?

Olika alger kan utveckla olika slags gifter (toxiner) som kan orsaka hudklåda, diarré eller förlamning. Ytterligare tester ska alltså visa vilka sorts toxin algerna innehåller. Mer information om det finns på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Vad ska jag undvika att göra under den rådande vattensituationen?

– Använd inte vattnet i kranen som dricksvatten, inte heller när du lagar mat, borstar tänderna eller duschar.

Kan man tvätta händerna och handdiska i vattnet?

– Det går bra att tvätta händerna och handdiska. Om man har känslig hud bör man undvika det. Då bör man ha handskar. Att man inte ska duscha beror på risken att få vattnet in i kroppen.

Hur får vi tag i vatten?

 – Vatten för dryck och matlagning finns på följande ställen i Råneå, ta med egna kärl:

 • Busstationen i centrum
 • Tekniska i Råneå, Tallhedsvägen

Tankar med vatten finns för verksamhetsbehov vid Älvens förskola, Forsbacka vård- och omsorgsboende samt Västberga vård- och omsorgsboende.

Var ska Råneåborna duscha?

 • Luleå Energi Arena, Bastugatan 6-8, Luleå
  1 augusti kl. 15.00–21.00
  2-3 augusti kl. 08.00 -21.00 

 • Persöskolan, Flatenvägen 8, Luleå
  1 augusti kl. 18.00–21.00
  2-3 augusti kl. 08.00–21.00

 • Rörbäcks camping, Rörbäck 75
  1-3 augusti kl. 17.00–21.00. Nyckel hämtas i receptionen.

Fri trafik för Råneåbor med Länstrafikens linje 20 och linje 100 enligt ordinarie tidtabell under 1-3 augusti. Uppge "Råneå Vatten" till chauffören. Vi återkommer med mer information om behov finns även efter torsdag.

Kan jag använda tvätt- och diskmaskin?

– Ja, när du använder diskmaskinen så låt bara porslinet torka innan du använder det.

Vilka är drabbade?

– Detta berör de 2 000 som har kommunalt vatten i Råneå centralort.

Vilka regelbundna mätningar och kontroller görs av dricksvattnet i Råneå?

– För samtliga kommunala vattentäkter genomförs regelbundna kontroller, så även Andträsket. Detta är första gången vi har en situation med blågröna alger i just Andträsket. Algprover tas endast när misstänkt blomning finns.

Vad ska jag göra om jag fått i mig vatten?

– Vanligtvis krävs det större mängder vatten för att bli dålig, men upplever du symptom som hud-, ögonbesvär eller illamaende, kräkningar och/eller diarré så bör du ta kontakt med läkare.

Har ni öppnat Rånepoolen än?

– Nej, eftersom duscharna tar vatten från Råneå vattenverk så är poolen stängd för närvarande.

Ska Råneåborna betala fullt för sin vattenanvändning när man måste ta bilen köpa dunkar och färdas fram och tillbaka?

– Just nu arbetar vi för fullt med att se till att det finns tillgång till vatten, att det ska finnas duschmöjligheter och att kommunikationen ska vara så god som möjligt. Vi får återkomma till denna fråga när den akuta situationen är löst.

Finns det information på andra språk på hemsidan mm? I Råneå har vi ju flera som inte kan svenska.

– Vi har lagt upp information på engelska här och vet att både Migrationsverket och Medborgarkontoret informerar på olika sätt för att nå fram med rätt information. Vi jobbar med att uppdatera med flera språk.

Varför den långa handläggningstiden för test av Andträskvattnet?

– Tyvärr är det endast fåtal lab som kan testa för algtoxiner och inget av dem finns i vårt närområde. Detta har medfört att vi varit tvungna att skicka prover. I det första fallet skickades de till ett lab i Skåne och det senaste provet testas nu av Livsmedelsverket i Uppsala. Skälet till att nya vattenprover måste skickas är helt enkelt att tid är en faktor för testet, det vill säga att det inte får gå för lång tid mellan provtagning och test.

Efter vad jag förstår, ska vattensituationen förändras avseende Råneå. Hur ser tidsplanen ut? När ska beslut i frågan fattas?

– Beslut kommer att tas under hösten.

Hur gör ni/vi i Råneå efter att giftproverna på torsdag kommer?

– Om proverna skulle visa sig vara giftiga så fortsätter nödvattenförsörjningen fram till att algblomning och nödvändning säkerhetstid har passerat. Utökade duschmöjligheter och lokala alternativ jobbas med kontinuerligt.

Vad händer nu?

– Luleå kommun för en tät dialog med Livsmedelsverket och arbetar för att få samtliga provsvar så snabbt som möjligt. Vi jobbar på med att hitta praktiska lösningar för att underlätta vardagen för Råneåborna.

Uppdaterad 2/8 kl. 11.00

Vi uppdaterar löpande om vad som sker på lulea.se samt kommunens Facebooksida.