Olika yrken

Vill ditt företag stärka arbetsmarknaden i Luleå?

Luleå kommun samarbetar inom olika kompetensområden för att möjliggöra förändringar i människors livssituation.

Luleå kommun vill bidra till ökad integration och social hållbarhet i kommunen och vi tar ett gemensamt ansvar tillsammans med våra leverantörer genom att ställa sociala krav i upphandlingar.

Den anbudsgivare som tecknar avtal med Luleå kommun samarbetar med kommunens jobbagent i syfte att integrera människor på arbetsmarknaden. Kravet på dig som leverantör är att vid avtalets start ta kontakt med kommunens jobbagent för att initiera samarbetet och utreda vilka aktiviteter för socialt ansvarstagande som ska genomföras under avtalstiden.

Genom att ställa sociala krav i upphandlingar kan kommunen bidra till att stärka kompetensförsörjningen i branscher som har brist på arbetskraft.

Det finns många möjligheter för dig som leverantör att bidra till social hänsyn:

  • Praktik - ta emot en praktikant för att se närmare på framtida arbetskraft eller för att hjälpa en arbetssökande att få mer erfarenhet av yrkeslivet. Kommunens jobbagent stöttar dig som leverantör med introduk­tion, beslut och uppföljningar.
  • Matchning - få kostnadsfritt stöd i rekryteringsprocessen. Kommunens jobbagent matchar verksamhetsbehov mot de arbetssökande som förvalt­ningen arbetar med dagligen och tar fram lämpliga kandi­dater att intervjua.
  • Studiebesök - ta emot studiebesök för att visa upp er verksamhet och väcka intresse för branschen.
  • Lärlingsutbildning – utbildningen är en formell yrkesutbild­ning på gymnasienivå. Kommunens jobbagent hjälper arbetsgivaren och individen att sy ihop en utbildning som passar båda parter och där 70 % av utbildningstiden är verksamhetsförlagd. Det finns inget anställningskrav och ersättning utgår till arbetsgivaren.

Leverantören och kommunens jobbagent träffas för att stämma av hur arbetet med sociala krav i upphandlingen fungerat, vilket resultat vi uppnått och hur vi ska få ett ännu bättre samarbete framöver.

Tillsammans jobbar vi för ett hållbart Luleå och bidrar till kommunens utveckling.

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.