Upphandlingsunderlag - beställning av upphandling

Om kommunen saknar avtal för att tillgodose verksamhetens behov ska en ny upphandling göras.

Om värdet understiger 100 000 kr ska förvaltningen göra en direktupphandling enligt de rutiner som framgår av  inköpsriktlinjerna.
Om värdet överstiger 100 000 kr och behovet omfattar en vara eller en tjänst ska förvaltningen skicka beställning av upphandling (fyll i formuläret längre ned på sidan) till kommunens inköpskontor som förmedlar upphandlingen till rätt upphandlare/inköpssamordnare.
Om det finns särskilda skäl kan kommunens inköpschef ge förvaltningen rätt att göra upphandlingen själv.

Beställning av upphandling

Vi ber dig fylla i samtliga uppgifter så noggrant som möjligt för att underlätta en snabb och korrekt hantering av inköpskontoret. Tänk på att fält markerade med * är tvingande fält.


BESTÄLLNING AV UPPHANDLINGNär verksamheten behöver avtalet
Beställare av upphandlingen * (obligatorisk)
Beställare av upphandlingen

Finns upphandlingen med i verksamhetens upphandlingsplan?  * (obligatorisk)
Finns upphandlingen med i verksamhetens upphandlingsplan?Är verksamhetens inköpssamordnare informerad om upphandlingen? * (obligatorisk)
Är verksamhetens inköpssamordnare informerad om upphandlingen?Upphandlingen avser varor eller tjänster  * (obligatorisk)
Upphandlingen avser varor eller tjänster

t.ex. specificera behovet, omfattning, statistik eller beräknad volym, konsekvensanalys, ev. förändringar från tidigare upphandling etc.

(tex. nämnd, styrelse, chef, enligt delegation)

Hur har det kommit verksamheten till kännedom att upphandling ska genomföras

tex. protokoll, tjänsteskrivelse, investeringssammanställning


VERKSAMHETENS KONTAKTPERSONER I UPPHANDLINGEN
Sakkunniga med den kompetens som krävs för att genomföra upphandlingen. Kan kompletteras vid behov.
Verksamhetens uppdragsansvarig för upphandlingen * (obligatorisk)
Utsedd person med uppdrag från verksamheten att säkra upphandlingens innehåll.
Verksamhetens uppdragsansvarig för upphandlingen

Övriga deltagare
Eventuellt kan andra personer från verksamheten anges för att säkra upphandlingens innehåll tex. fokus- eller referensgrupp