Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2021 och uppdateras fortlöpande.

Inköp ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Inköpspolicylänk till annan webbplats

Hållbara inköp - riktlinjelänk till annan webbplats

Upphandlingsplan 2021

Ramavtal laddstolpar

Utskrift som tjänst

Rensning sanering av lokaler

Digital sammanträdeshantering av kommunfullmäktige.

Specialkemikalier till avlopp

Tillverkning skyltar och uppmärkning kommunfordon

Bussreklam

Molnbaserad systemlösning för beslutsstöd

Pellets

Tillgängliggöra dokument på lulea.se

Konsultstöd e-nämden

Skogstjänster avverkning

Underhåll och reparationsarbeten ytskikt och golv

Varor till räddningstjänsten såsom skumvätska, larmkläder, pumpar mm

Biljettsystem kulturens hus

Förvaltning, support och utveckling av IT portalen

Automatisk övervakning och rapportering av företagsinformation

Voteringsapp

Pensionsadministration

Musikinstrument, tillbehör och verktyg m.m.

Journalsystem elevhälsan E nämd

Elevtransport taxi

Visselblåssystem

Certifikat svensk e identitet

E nämnd System för e-learning och e-support

Reservdelar fordon

Ljud och ljus hyra

Kommunlicenser digitala läromedel för grundskola och gymnasieskola

Systemstöd arbetsmiljö för chef

Sanering skadedjur, träskadeinsekter och sent upptäckta dödsfall

Finansiering av fordon (leasing)

Konstupphandling

Möbler stadshuset

Trä- och metallslöjdsdetaljer


Direktupphandlingar


Vintersport

Larmutrustning och tillbehör till särskilda boenden

Språkutvecklingstjänst/app för AMFs deltagare

Molnlösning planeringskalender Flygfisken

Leasing och fakturakontroll

Konsult lokalöversyn

Hydralslangar till tunga fordon

Konsultuppdrag - Kostnad per brukare

Skanning av fakturor

Skolskjutssystem

Senast publicerad: 2021-05-25Senast uppdaterad: 2021-05-25