Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2018 uppdateras fortlöpande.

Upphandlingsplanen upptar Luleå kommuns ramavtal med ett värde över 586 907 kr som löper ut inom de kommande 12 månaderna. Nya upphandlingar inom respektive område kommer att påbörjas några månader innan avtalstiden löper ut. Dessa upphandlingar genomförs av Luleå kommuns inköpskontor.

Luleå kommuns direktupphandlingar med ett värde mellan 100 000 - 586 907 kr utförs av kommunens inköpssamordnare som fungerar som förvaltningarnas kontaktpersoner i inköpsfrågor.

Luleå kommuns direktupphandlingar med ett värde under 100 000 kr utförs av behöriga beställare ute i verksamheten.
Behöriga beställare är utbildade i hur direktupphandlingar ska göras enligt kommunens policy och riktlinjer för inköp.

Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenad upphandlingar

 

Upphandlingsplan 2018

 

Upphandling

Ansvarig

Upphandlingstyp

Annonseras

under 2018 -
kvartal

Bemanning sjuksköterskor

Sabina Nilsson

Ramavtal

1

Ljud, bild, foto och hushållsel

Ulrika Eriksson

Ramavtal

1

Elevtransporter Taxi

Sabina Nilsson

Ramavtal

1

Applikationsförvaltning av IT-portalen

Oskar Stenberg

Ramavtal

1

2 st lastbilar till Stadsbyggnadsförvaltningen

Daniel Granlund

Kontrakt

1

Måleriprodukter

Daniel Granlund

Ramavtal

1

Klottersanering

Daniel Granlund

Ramavtal

1

3 st elfordon

Daniel Granlund

Ramavtal

1

Handledningstjänster soc

Daniel Granlund

Ramavtal

1

Vägmärken och vägavspärrningar

Daniel Granlund

Ramavtal

1

Direktupphandling Transport av avlidna

Joachim Mongs

Ramavtal

1

Rehabilitering, utredning

Ulrika Eriksson

Ramavtal

2

Direktupphandling Trafikräkning 2018

Eva Henriksson

Kontrakt

2

Direktupphandling gräsklippare

Eva Henriksson

Kontrakt

2

Terminaloperatör Gammelstad

Daniel Granlund

Ramavtal

2

Fordonsreservdelar

Daniel Granlund

Ramavtal

2

Bussar

Daniel Granlund

Kontrakt

2

Mobiltelefoner

Oskar Stenberg

Ramavtal

2

Jord-och täckmaterial

Daniel Granlund

Ramavtal

2

Fiber- och kanalisationsmaterial bredband

Oskar Stenberg

Ramavtal

3

Drivmedel- Bulk

Daniel Granlund

Ramavtal

3

It-baserad presentationsutrustning


Ramavtal

3

Samtalsstöd

Ulrika Eriksson

Ramavtal

3

Storköksutrustning

Daniel Granlund

Ramavtal

3

Rep-och underhåll

Daniel Granlund

Ramavtal

3

Vitvaror

Daniel Granlund

Ramavtal

3

Tvättstugeutrustning

Daniel Granlund

Ramavtal

3

Drivmedel- Stationstankning

Daniel Granlund

Ramavtal

4

Sorteringsmaskin för sortering av avfall

Daniel Granlund

Ramavtal

4

Administratör

Daniel Granlund

Ramavtal

4

Flyttjänster

Josefine Barsk

Ramavtal

4

Tryckeritjänster

Daniel Granlund

Ramavtal

4

Mejeriprodukter

Sabina Nilsson

Ramavtal

4

Livsmedel

Sabina Nilsson

Ramavtal

4

Elevtransporter Buss

Sabina Nilsson

Ramavtal

4

Resebyråtjänster

Josefine Barsk

Ramavtal

4

Flyttjänster

Josefine Barsk

Ramavtal

4

Möbler

Josefine Barsk

Ramavtal

4