Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2021 och uppdateras fortlöpande.

Inköp ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Läs mer om policy och riktlinjer för inköp i Luleå kommun

Upphandlingsplan 2021

Bokningssystem för konferenser och konserter

Finansiering av fordon (leasing)

Entreprenad Uthyrningsstuga till Junkön i Luleå skärgård.

Visualiseringsstöd, Räddningstjänsten

IT / Verksamhetsutvecklingskonsulter

Bakverk, tårta, bröd, semla, lussebullar, mm

Hamnverksamhetsavfall Luleå hamn

Förvaltning, support och utveckling av IT portalen

Automatisk övervakning och rapportering av företagsinformation

Voteringsapp

Pensionsadministration -tjänst

Kemikaliehanteringssystem

Turbåtstrafik Luleå inre skärgård

Sanering skadedjur och sent upptäckta dödsfall

Konsulttjänster för Ledar- och organisationsutveckling

Besiktning av gymnastikredskap

Musikinstrument, tillbehör och verktyg m.m.

Journalsystem elevhälsan E nämd

Elevtransport taxi

Visselblåssystem

Terminal- och skyddsglasögon

Dataförbindelser

Skogstjänster avverkning

Vinterväghållning

Taksskottning

E nämnd System för e-learning och e-support

Stadsbussar till LLT

Trä- och metallslöjdsdetaljer

Tvätt/hyra arbetskläder

Räddningstjänsten Rakeldispatcher

Litteratur

Drogtester

Städ av bussar och lokaler LLT

Olycksfallsförsäkring luleå kommun

IPAM lösning

Drift och underhåll av Luleå hamns järnvägsanläggning

Ärendehanteringssystem servicekontoret

Arbetsplatsdatorer

Röjningstjänster

Fotograferingstjänster

Hyrbilar

Drift av gruppboende (LSS)

Luleå kommuns behov av gasol och gas

Personalmoduler till Hägnan

Reservdelar fordon

Lastbils- och maskintjänster

Fasta Biljettautomater för biljettförsäljning LLT

Nytt verksamhetssystem Fastigheter

Trygghetslarm för personal (personlarm)

Revisionstjänster Luleå kommunföretag

Ljud och ljus hyra

Verksamhetssystem Schakt, Gata & Trafik

Kommunlicenser digitala läromedel för grundskola och gymnasieskola

Schemaläggningssystem

Föreklat förfarande Tryckeritjänster


 

Direktupphandlingar

Utbildning i agil förändringsledning

Systemstöd Ledningsinformationssystem (LIS)

Ramavtal hydralslangar till tunga fordon

Ramavtal Fordornsreservdelar

Vintersport

Konsultuppdrag - Kostnad per brukare

Molnlösning för planeringskalender

Vårt Luleå

Skanning av fakturor

Leasing och fakturakontroll

SSL-certifikat portaltjänst

Transport av avlidna

Programvara för testning & övervakning av nätverkstrafik

SUSE Licenssupport

Webbutveckling mot Sitevision Luleå kommun

Skolskjutssystem
Senast publicerad: 2021-03-16Senast uppdaterad: 2021-03-16