Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2020 och uppdateras fortlöpande.

Inköp ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Läs mer om policy och riktlinjer för inköp i Luleå kommun

UPPHANDLINGSPLAN 2020 - 2021


Avrop upphandlingsdisen

Journalsystem elevhälsan E nämd

Elevtransport taxi

Konsultstöd e-nämden

Terminal- och skyddsglasögon

Dataförbindelser Luleå kommun (fast)

Ramavtal byte av konstgräs

Koncession digitalt system för betalning av parkering via mobila enheter

Skogstjänster avverkning

Vinterväghållning

Taksskottning

E nämnd System för e-learning och e-support

Skärgårdstrafik inre skärgård 2022

11 stadsbussar, LLT

En lastväxlare med vattentank, Räddningstjänsten

Tvätt/hyra arbetskläder

Ny ledningscentral, Räddningstjänsten

Slangtvätt, Räddningstjänsten

Vitvaror - hushållsmaskiner

Teknisk plattform för produktion av e-utbildningar

Litteratur

Ramavtal sjuksköterskor kommunen

Drogtester

Städ av bussar och lokaler LLT

Olycksfallsförsäkring Luleå kommun

Omhändertagande av fartygsavfall

Microsoft EA licenser

Internetförbindelse

Drift och underhåll av Luleå Hamns järnvägsanläggning

Tvätteritjänster, Socialförvaltningen

VD och styrelseförsäkring Luleå Kommunföretag

Gymutrustning, Räddningstjänsten

Möbler, Räddningstjänster

System för inköpsanalys

Ärendehanteringssystem servicekontoret

Arbetsplatsdatorer

Röjningstjänster

Idrottsmaterial

Fotograferingstjänster

Surfplattor för pedagogiskt bruk

Hyrbilar

Tvättjänst Midskogens Tvättservice

Extern telefonitjänst

Konsultstöd office och Microsoft 365

Drift eller outsourcing gruppboende

Projektledarutbildning

E-nämnd: Systemstöd för hantering av dataskyddsförordningen

Gasol och gas

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projektering Storkök

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projek Byggledning MARK

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projek Byggledning BYGG

Tekniska konsulttjänster 2021 - Fuktsakkunning

Tekniska konsulttjänster 2021 - Besiktning OVK

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projektering VS

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projektering SÖ

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projektering Luft

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projektering LUFT

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projektering Kyla

Verksamhetssystem till måltidsservice

Personalmoduler till Hägnan

Ny bokbuss

Medicinsk Fotvård

Tekniska konsulttjänster 2021 - Trafikutredning

Tekniska konsulttjänster 2021 - Mark- och exploateringstjänster

Tekniska konsulttjänster 2021 - Landskapsarkitekt

Tekniska konsulttjänster 2021 - Detaljplaner

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projektering VA-ledningsnät

Tekniska konsulttjänster 2021 - Utredning VA-strategier

Tekniska konsulttjänster 2021 -VA-verk

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projektering Maskininstallationer VA-verk

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projektledare Utredning

Tekniska konsulttjänster 2021 - Miljösamordnare

Tekniska konsulttjänster 2021 - Utredning Geohydrologi och vattenskydd

Tekniska konsulttjänster 2021 - MKB Miljöbalksärenden

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projektering Infrastruktur (Exkl. VA-ledningsnät)

Tekniska konsulttjänster 2021 - Konstruktion Bygg

Tekniska konsulttjänster 2021 - Projektering El-Tele

Tekniska konsulttjänster 2021 - Revisionsbesiktning Utrymning-/brandlarm och sprinklersystem

Tekniska konsulttjänster 2021 - Brandprojektering

Reservdelar fordon

Försäkringsmäklare 2021

Porslin, glas, bestick mm

Radonanalys

Ramavtal läggning och köp massagolv

Lastbils- och maskintjänster

Konsulttjänster

Fasta biljettautomater för biljettförsäljning

Elevregister

Tekniska konsulttjänster 2020 - Besiktning av konstbyggnader

Elleveranser

Service och reparation av medicinteknisk utrustning

Bädd, bad och dekoration

Trygghetslarm för personal (personlarm)

Revisionstjänster

Ljud och ljus hyra

Linjenätsredigeringssystem

Skattning system/formulär

Avrop DIS Handledning

Schemaläggningssystem

Trådlös infrastruktur (Trådlöst internet)


DIREKTUPPHANDLINGAR


Klimattjänster höst 2020

FortiGate brandväggar service & support

Transport av avlidna

Handledning skolsköterskor

Licenssupport

Urinstickor för drogtest

Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd

Underhåll, support och utveckling integrationsplattform TEIS

Avrop Handledning för familjebehandlare inom öppenvård barn och Unga

Direktupphandling Handledning i Funktionell Familje terapi (FFT)

TryckeritjänsterSenast publicerad: 2020-10-30Senast uppdaterad: 2020-10-30

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet