Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2021 och uppdateras fortlöpande.

Inköp ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Läs mer om policy och riktlinjer för inköp i Luleå kommun

UPPHANDLINGSPLAN 2021

Avrop upphandlingsdisen

Visualiseringsstöd

IT / Verksamhetsutvecklingskonsulter

Chefsstöd och affärsstöd till företag som drabbats av Coronapandemin

Tekniska konsulttjänster 2021

Elevtransport Buss

Årligt behov av trafikmätningar utförda med slangmätning

Fast avfall Luleå hamn

Förvaltning, support och utveckling av IT portalen

Gång-och cykelräknare

Automatisk övervakning och rapportering av företagsinformation

Voteringsapp

Pensionsadministration

Städning busskurer och toaletter, samt reklamplatser

Turbåtstrafik Luleå inre skärgård

Sanering

Ledar- och organisationsutveckling

Klimatsmarta och Aktiva skoltransporter SICTA 2.0

Utredning samt ev. upphandling av lev. för återvinning av IT utrustning

Besiktning av gymnastikredskap

Underhålls- och supportavtal Raindance

Musikinstrument, tillbehör och verktyg m.m.

Journalsystem elevhälsan E nämd

Elevtransport taxi

Visselblåssystem

Terminal- och skyddsglasögon

Dataförbindelser

Skogstjänster avverkning

Vinterväghållning

Taksskottning

System för e-learning och e-support

Stadsbussar

En lastbil med lastväxlare

Trä- och metallslöjdsdetaljer

Räddningstjänsten Rakeldispatcher

Litteratur

Drogtester

Städ av bussar och lokaler

Olycksfallsförsäkring Luleå kommun

Microsoft EA

Drift och underhåll av Luleå hamns järnvägsanläggning

Tvätteritjänster Bergviken

System för inköpsanalys

Ärendehanteringssystem servicekontoret

Arbetsplatsdatorer

Röjningstjänster

Idrottsmaterial

Fotograferingstjänster

Hyrbilar

Tvättjänst Midskogen

Drift eller outsourcing gruppboende

Direktupphandling webbcertifikat

Upphandling av Luleå kommuns behov av gasol och gas

Personalmoduler till Hägnan

Reservdelar fordon

Lastbils- och maskintjänster

Nytt verksamhetssystem Fastigheter

Elevadministrativtsystem

Trygghetslarm för personal (personlarm)

Revisionstjänster

Ljud och ljus hyra

Verksamhetssystem Schakt

Digitala läromedel för grundskola och gymnasieskola

Skattning system/formulär socialförvaltningen

Schemaläggningssystem

Trådlös infrastruktur

DIREKTUPPHANDLINGAR

Entreprenörsprojekt för ferieungdomar 2021

Vårt Luleå

Kemikaliehanteringssystem

Skanning av fakturor

Leasing och fakturakontroll

SSL-certifikat portaltjänst

Programvara för testning & övervakning av nätverkstrafik

Licenssupport

Webbutveckling mot Sitevision Luleå kommun

Dagskassehantering

Skolskjutssystem

TryckeritjänsterSenast publicerad: 2021-02-05Senast uppdaterad: 2021-02-05

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet