Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2019 och uppdateras fortlöpande.

Inköpskontoret ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Läs mer om policy och riktlinjer för inköp i Luleå kommun

UPPHANDLINGSPLAN 2019

Digital mötesrumsteknik som tjänst

Restavfall

Parkeringsövervakning tomtmark

Upphandlingskonsulter DIS

Drift och underhåll avseende befintlig telekom infrastruktur

Dataförbindelser fast

Förnyad konkurrensutsättning, Möbler till SBF

Ledarskapsutbildning

Teknikska konusluter - Geoteknik

e-nämnden: Trygghetsskapande teknik för särskilt boende

System för valadministration

Programvaror, licenser och tillhörande tjänster

Tekniska konsulter 2 delområden- Framtagande FFU Projektering och Entreprenad

Fastighetsskötsel

e-nämnden: Verksamhetssystem socialtjänsten

Systemstöd till Kulturskolan

Trådlöst internet - IT

Yrkeskläder till Luleå Hamn

Bevakning trygghetsskapande åtgärder LLT

Fruktkorgar

Förnyad konkurrensutsättning, RPA licenser


Senast publicerad: 2019-10-21Senast uppdaterad: 2019-10-21

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet