Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2018 uppdateras fortlöpande.

Upphandlingsplanen upptar Luleå kommuns ramavtal med ett värde över 586 907 kr som löper ut inom de kommande 12 månaderna. Nya upphandlingar inom respektive område kommer att påbörjas några månader innan avtalstiden löper ut. Dessa upphandlingar genomförs av Luleå kommuns inköpskontor.

Luleå kommuns direktupphandlingar med ett värde mellan 100 000 - 586 907 kr utförs av kommunens inköpssamordnare som fungerar som förvaltningarnas kontaktpersoner i inköpsfrågor.

Luleå kommuns direktupphandlingar med ett värde under 100 000 kr utförs av behöriga beställare ute i verksamheten.
Behöriga beställare är utbildade i hur direktupphandlingar ska göras enligt kommunens policy och riktlinjer för inköp.

Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenad upphandlingar

 

Upphandlingsplan 2018

 

Upphandling

Ansvarig

Upphandlingstyp

Annonseras

under 2018 -
kvartal

Bemanning sjuksköterskor

Sabina Nilsson

Ramavtal

2

Direktupphandling Transport av avlidna

Joachim Mongs

Ramavtal

2

Direktupphandling Kvalitetsgranskning av läkemedelsförråd

Joachim Mongs

Ramavtal

2

Direktupphandling arbetsförmågebedömning Kommunhälsan

Ulrika Eriksson

Ramavtal

2

Terminaloperatör Gammelstad ?

Daniel Granlund

Ramavtal

2

YH-utbildare

Marianne Lundberg

Kontrakt

2

Mobiltelefoner


Ramavtal

2

Städ, engångs, papper

Jenny Sjögren

Ramavtal

2

Fiber- och kanalisationsmaterial bredband


Ramavtal

3

Drivmedel- Bulk

Sabina Nilsson

Ramavtal

3

Livsmedelssystem

Sabina Nilsson

Kontrakt

3

Samtalsstöd

Ulrika Eriksson

Ramavtal

3

Storköksutrustning

Daniel Granlund

Ramavtal

3

Rep-och underhåll

Daniel Granlund

Ramavtal

3

Vitvaror

Daniel Granlund

Ramavtal

3

Tvättstugeutrustning

Daniel Granlund

Ramavtal

3

Drivmedel- Stationstankning

Sabina Nilsson

Ramavtal

4

Sorteringsmaskin för sortering av avfall

Daniel Granlund

Ramavtal

4

Administratör

Daniel Granlund

Ramavtal

4

Flyttjänster

Josefine Barsk

Ramavtal

4

Tryckeritjänster

Daniel Granlund

Ramavtal

4

Mejeriprodukter

Hannah Watts

Ramavtal

4

Livsmedel

Hannah Watts

Ramavtal

4

Elevtransporter Buss

Sabina Nilsson

Ramavtal

4

Resebyråtjänster

Daniel Granlund

Ramavtal

4

Flyttjänster

Josefine Barsk

Ramavtal

4