Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen upptar ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under 2020 och uppdateras fortlöpande.

Inköp ansvarar för inköpsprocessen av varor och tjänster i kommunen. Tillsammans med förvaltningarna ser vi till kommunens bästa avseende ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ur ett strategiskt perspektiv samordnar, effektiviserar och styrs kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinje.

Läs mer om policy och riktlinjer för inköp i Luleå kommun

UPPHANDLINGSPLAN 2020


Stadsbussar, LLT

Autocad licenser

Bädd, bad och dekoration

Drift och underhåll av Luleå hamns järnvägsanläggning

Drogtester

Däck personbil och lätt lastbil

Elevregister

Elleveranser

En lastväxlare med vattentank, Räddningstjänsten

E-nämnd: Systemstöd för hantering av dataskyddsförordningen

Fasta Biljettautomater för biljettförsäljning LLT

Fibre channel infrastruktur licenser o support

FKU/Direktupphandling Kontor och arbete till Socialförvaltningens vård och omsorgsboenden Kronan

Glass, frysmaterial med tillbehör

Förenklat förfarande Skattning system/formulär SOC

Försäkringsmäklare 2021

Gymutrustning nya brandstationen

Hyrbilar

Idrottsmaterial

Internetförbindelse

Konsultstöd e-nämden

Konsultstöd office och Microsoft 365

Konsulttjänster IKT

Lastbils- och maskintjänster

Licens/programvara Sned- och lodbilder

Litteratur

Ljud och ljus hyra

Maskintjänster ÅVC

Ny utställning världsarvet visitor center

Nytt verksamhetssystem Fastigheter

Olycksfallsförsäkring luleå kommun

Omhändertagande av fartygsavfall

Projektledarutbildning

Ramavtal kommunikationstjänster luleå business region

Ramavtal konsulttjänster LBR

Ramavtal läggning och köp massagolv

Ramavtal sjuksköterskor kommunen

Ramavtalet Service och reparation av medicinteknisk utrustning

Reservdelar fordon

Röjningstjänster

Schemaläggningssystem

Skogstjänster avverkning

Slangtvätt Räddningstjänsten

Städ av bussar och lokaler LLT

System för e-learning och e-support

Teknisk plattform för produktion av e-utbildningar

Tekniska konsulttjänster 2021 - Brandprojektering

Tekniska konsulttjänster 2021 - Revisionsbesiktning Utrymning-/brandlarm och sprinklersystem

Trådlöst internet - IT

Tvätt/hyra arbetskläder

Tvätteritjänster Bergviken

Tvättjänst Midskogens Tvättservice

Upphandla byte av konstgräs Kultur- och fritid

Upphandling arbetskläder och tvätt till personal som arbetar på boenden

Upphandling av Luleå kommuns behov av gasol och gas

Utskriftstjänster

Verksamhetssystem till måltidsservice

Vinterväghållning

Vitvaror - hushållsmaskiner


DIREKTUPPHANDLINGAR


Direktuphandling Medicinsk Fotvård

Direktupphandling Apoteksvaror

Direktupphandling Dagskassehantering

Direktupphandling Handledning av elevhälsa samt elevhälsoteam. Skolsköterskor och skolkuratorer.

Direktupphandling Handledning i Funktionell Familje terapi (FFT)

Tryckeritjänster

Licenssupport


Senast publicerad: 2020-09-21Senast uppdaterad: 2020-09-21

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet