Planerade entreprenad upphandlingar

Stadsbyggnadsförvaltningens planerade upphandlingar 2018

Upphandlingsplan 2018‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Tunaskolan ombyggnad - Etapp 4

Leif Widmark

juni2018

Porsöskolan - Ombyggnad kök och matsal

Larry Lundqvist

juni 2018

Dalbo - Exploateringstomter, 80 st villatomter, 10 ind.fast., parker mm

Jan Löfgren

augusti 2018

Nybyggnad gymnastikhall - Karlsvik, Arcus

Gunnar Nyman

hösten 2018

Sundets förskola - Kök och riskåtgärder

Larry Lundqvist

oktober 2018

Uddens förskola - Ombyggnad ytterväggar, golv och kök

Larry Lundqvist

december 2018

Luleå nya Brandstation

Jan-Henrik Hallebjörk

december 2018