Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenadupphandlingar

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Pumpstationer P144 och P146

Torbjörn Norén

april 2020

Ny lekplats Stadsparken

David Savilahti

april 2020

Mark- och beläggningsentreprenad

Patrik Ruumensaari

juni 2020

Råneå - Överföringsledning

Torbjörn Norén

hösten 2020


Senast publicerad: 2020-04-01Senast uppdaterad: 2020-04-01

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet