Planerade entreprenad upphandlingar

Stadsbyggnadsförvaltningens planerade upphandlingar 2018-2019

Upphandlingsplan 2018-2019‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Porsöskolan - Ombyggnad kök och matsal

Larry Lundqvist

september 2018

Dalbo - Exploateringstomter, 80 st villatomter, 10 ind.fast., parker mm

Jan Löfgren

september 2018

Nybyggnad gymnastikhall - Karlsvik, Arcus

Gunnar Nyman

september 2018

Luleå nya Brandstation

Jan-Henrik Hallebjörk

december 2018

Sundets förskola - Kök och riskåtgärder

Larry Lundqvist

maj 2019

Uddens förskola - Ombyggnad ytterväggar, golv och kök

Larry Lundqvist

maj 2019