Planerade entreprenad upphandlingar

Stadsbyggnadsförvaltningens planerade upphandlingar 2018-2019

Upphandlingsplan 2018-2019‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Dalbo - Exploateringstomter, 80 st villatomter, 10 ind.fast., parker mm

Jan Löfgren

oktober 2018

Dungens förskola - Byte av golv och ventilation

Larry Lundqvist

december 2018

Porsöskolan - Ombyggnad kök och matsal

Larry Lundqvist

december 2018

Luleå nya Brandstation

Jan-Henrik Hallebjörk

december 2018

Hermelinsparken, ombyggnad

David Savilahti

januari 2019

Fordonstvättanläggning Luleå nya Brandstation

Jan-Henrik Hallebjörk

januari 2019

Bredband på landsbygd - Etapp 5 

Ingemar Nordström

februari 2019

CCTV Luleå nya Brandstation

Jan-Henrik Hallebjörk

mars 2019

Sundets förskola - Kök och riskåtgärder

Larry Lundqvist

maj 2019

Uddens förskola - Ombyggnad ytterväggar, golv och kök

Larry Lundqvist

maj 2019

Sörbyarnas VA-försörjning, 2 st högreservoarer, tryckstegring mm.

Torbjörn Norén

våren 2019