Planerade entreprenad upphandlingar

Stadsbyggnadsförvaltningens planerade upphandlingar 2019

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Nybyggnad förskola Kv. Konsulenten, Berget

Mathias Blom

april 2019

2 st Pumpstationer, Gammelstad

Emil Gagnér

maj 2019

Parkeringsövervakning, gatumark

Dan Karlsson

maj 2019

Bredband på landsbygd - Etapp 5

Ingemar Nordström

maj 2019

Sundets förskola - Kök och riskåtgärder

Larry Lundqvist

maj 2019

Uddens förskola - Ombyggnad ytterväggar, golv och kök

Larry Lundqvist

maj 2019