Stadsbyggnadsförvaltningens planerade upphandlingar

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

2 st Pumpstationer, Gammelstad

Emil Gagnér

november 2019

Stadsparken, ombyggnad

David Savilahti

november 2019

Marknadsstateg Kronan, Hertsöfältet

Daniel Rova

november 2019

Miljöprojekt Karlshäll

Marianne Kallin

december 2019

Solkarta

Jonny Halvarsson

december 2019

Lekplats Stadsparken

David Savilahti

december 2019


Senast publicerad: 2019-11-26Senast uppdaterad: 2019-11-26

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet