Stadsbyggnadsförvaltningens planerade entreprenadupphandlingar

Upphandlingsplan ‌

Objekt

Ansvarig

Planerad annonsering

Råneå IP - Nybyggnad omklädningsbyggnad

Larry Lundqvist

oktober 2020

Arcus Tennishall - Omläggning av tak

Thomas Norman

oktober 2020

Kulturens Hus - Byte belysning bibliotek

Peter Hjälte

hösten 2020

Norrbottensteatern, scen 1 - Byte belysning

Peter Hjälte

hösten 2020

Nytt badhus Hertsön

Leif Widmark

hösten 2020

Hertsövägen - Ombyggnad delen Avaviksvägen-Gräsörvägen

Jan Löfgren

våren 2021

Råneå - Överföringsledning

Torbjörn Norén

våren 2021


Senast publicerad: 2020-10-16Senast uppdaterad: 2020-10-16

Luleå kommun

Adress: Luleå kommun, 971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00

E-post: lulea.kommun@lulea.se

Organisationsnummer: 21 20 00-2742


Om webbplatsen
Personuppgifter, cookies och tillgänglighet