Olika yrken

Vill ditt företag stärka arbetsmarknaden i Luleå?

Luleå kommun samarbetar inom olika kompetensområden för att möjliggöra förändringar i människors livssituation.

Luleå kommun vill bidra till ökad integration och social hållbarhet i kommunen och vi tar ett gemensamt ansvar tillsammans med våra leverantörer genom att ställa sociala krav i upphandlingar.

Den anbudsgivare som tecknar avtal med Luleå kommun samarbetar med kommunens jobbagent i syfte att integrera människor på arbetsmarknaden. Kravet på dig som leverantör är att vid avtalets start ta kontakt med kommunens jobbagent för att initiera samarbetet och utreda vilka aktiviteter för socialt ansvarstagande som ska genomföras under avtalstiden.

Genom att ställa sociala krav i upphandlingar kan kommunen bidra till att stärka kompetensförsörjningen i branscher som har brist på arbetskraft.

Läs mer