Fyren 2016

Luleå kommun prisas för upphandling

Luleå kommun har tilldelats beställarpriset Fyren 2016 av Svenska Teknik & Designföretagen i Norrbotten för upphandlingen av tekniska konsulttjänster

Motivering

Fyren tilldelas 2016 en framsynt och modig beställare som vågat tänka annorlunda för att utveckla kommunens upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster.

Genom den upphandlingsmodell som Luleå kommun har tagit fram, där utvärderingen sker till 100 % kompetens och erfarenhet, har kommunen kommit tillrätta med de oskäligt låga arvodena som präglat de kommunala ramavtalen i decennier.

Samtidigt som detta gör ramavtalet intressant för teknikkonsulterna anser STD att Luleå kommun kommer att få tillgång till rätt kompetens för alla de spännande projekt de ska genomföra under de kommande åren. Ett föredömligt och banbrytande agerande där både de tekniska konsulterna och Luleå kommun är vinnare.

Emma Breheim, inköpschef Luleå kommun

- Vårt ramavtal för tekniska konsulttjänster är oerhört viktigt och avgörande för att Luleå ska nå sina tillväxtmål. Därför var målsättningarna med upphandlingen att få tillgång till hög kompetens och att skapa ett avtal där vi skulle bli attraktiv och prioriterad som kund. Upphandlingen har genomförts som ett samarbete mellan Inköpskontoret och Stadsbyggnadsförvaltningen och vi kan konstatera att det verkligen har varit ett lyckat samarbete internt som vi hoppas fortsätta med även i kommande upphandlingar. säger Emma Breheim.

Ramavtalet för tekniska konsulttjänster är värt cirka 200 miljoner kronor, sträcker sig över 4 år inklusive förlängningsår och omfattar 30 olika leverantörer. Upphandlingen genomfördes under år 2016 och omfattar förutom Luleå kommun även Luleå Hamn AB, Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Renhållning AB.

Jesper Klefsjö, avdelningschef för investering Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun

- Upphandlingen har tagit mycket tid och resurser internt på Luleå kommun så därför är det fantastiskt kul att den har tagits emot så positivt av branschen. Det är många olika kompetenser som varit inblandade för att upphandla de 35 olika teknikområden som ingår i ramavtalet och det hade aldrig blivit så här bra om vi inte jobbat tillsammans. Dessutom har vi satsat mer på dialog med marknaden i början av upphandlingsprocessen och det har varit givande för såväl köpare som säljare vilket antagligen har bidragit till det lyckade resultatet, säger Jesper Klefsjö.

Efter knappt ett år kan Luleå kommun konstatera att branschen upplever avtalet mer attraktivt samtidigt som kommunen får tillgång till högre kompetens. Vi ser även en positiv trend gällande kvalitén på de handlingar som leverresas till oss som kund.

Fakta

STD (Svenska Teknik&Designföretagen) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Med 750 medlemsföretag, som tillsammans har ca 32 000 anställda, representerar STD-företagen nära två tredjedelar av branschens resurser.

STD Norrbotten instiftade år 2007 beställarpriset ”Fyren” för att uppmärksamma och premiera beställare eller annan person som främjat utvecklingen av branschen.