Fakturor till Luleå kommun

E-faktura

Vi ser gärna att du skickar elektroniska fakturor. Vid upphandlingar är elektronisk fakturering nästan alltid ett obligatoriskt krav (ska-krav).

E-faktura - elektronisk faktura för dig som leverantör

Fakturareferens

Alla fakturor som skickas till kommunen ska ha en fakturareferens med en 8-siffrig ansvarskod. Ansvarskoden är en förutsättning för att fakturan ska hamna hos rätt person och för att du ska få betalt i rätt tid.

Det optimala för hanteringen är att ansvarskoden anges i fakturafältet "Er referens".

Fakturareferens vid köp med e-rekvisition

Alla fakturor som skickas till kommunen där en e-rekvisition finns som underlag ska ha rekvisitionsnumret angivet som referens på fakturan.

Det optimala för hanteringen är att rekvisitionsnumret anges i fakturafältet "Er order" och ansvarskod i fakturafältet "Er referens".

Betalningsvillkor

Vi tillämpar nästan alltid 30 dagars betalningsvillkor för leverantörsfakturor i våra upphandlingar och avtal. Även om du inte har avtal med kommunen tar det som regel 30 dagar för fakturan att betalas även om du angivit andra betalningsvillkor. Om betalning skett efter 30 dagar så godtar kommunen dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen från förfallodagen till dess betalning skett. 

Faktureringsadress​

Alla leverantörsfakturor ska skickas till kommunens gemensamma adress för fakturor:

Luleå kommun
Box 500 01
973 21 Luleå