Fakturor till Luleå kommun

E-faktura

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Observera att PDF inte är ett godkänt format. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Avtal om inköp som slutits innan den 1 april omfattas inte. Bestämmelserna i denna lag ska inte tillämpas i de fall användandet av e-faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess.

Här kan du läsa mer om lagenlänk till annan webbplats

Vid upphandlingar är elektronisk fakturering ett obligatoriskt krav (ska-krav).

E-faktura - elektronisk faktura för dig som leverantör

Fakturareferens

Alla fakturor som skickas till kommunen ska ha en fakturareferens med en 8-siffrig ansvarskod. Ansvarskoden är en förutsättning för att fakturan ska hamna hos rätt person och för att du ska få betalt i rätt tid.

Det optimala för hanteringen är att ansvarskoden anges i fakturafältet "Er referens".

Fakturareferens vid köp med e-rekvisition eller fritextorder

Alla fakturor som skickas till kommunen där en e-rekvisition eller fritextorder finns som underlag ska ha ordernummer angivet som referens på fakturan.

Det optimala för hanteringen är att rekvisitionsnumret anges i fakturafältet "Er order" och ansvarskod i fakturafältet "Er referens".

Betalningsvillkor

Vi tillämpar nästan alltid 30 dagars betalningsvillkor för leverantörsfakturor i våra upphandlingar och avtal. Även om du inte har avtal med kommunen tar det som regel 30 dagar för fakturan att betalas även om du angivit andra betalningsvillkor. Om betalning skett efter 30 dagar så godtar kommunen dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen från förfallodagen till dess betalning skett. 

Faktureringsadress​

Alla leverantörsfakturor, även de elektroniska fakturorna, ska vara märkta med kommunens gemensamma faktureringsadress:

Luleå kommun
Box 50001
973 21 Luleå