E-rekvisition i pappersformat, på smartphone och på mail.

E-rekvisition

Rekvisitionen skapas i kommunens inköpsportal och benämns som en elektronisk rekvisition (e-rekvisition).

På denna sida finns information om:

  • Hur du kontrollerar e-rekvisitionens giltighet
  • I vilket format du som leverantör kan ta emot en e-rekvisition
  • Hur du fakturerar med en e-rekvisition som underlag. OBS! Det är viktigt att rekvisitionsnumret anges som referens på fakturan.

Kontroll av rekvisitionens giltighet

Rekvisitionen kan endast skapas om den har godkänts och signerats av behörig person i kommunens IT-stöd. Kontrollera att giltighetsdatumet för rekvisitionen inte har passaerat. Giltighetsdatum står angivet på rekvisitionen.

Olika format för rekvisition

Som leverantör kan du komma att se rekvisitionen i tre olika format: i pappersformat, på en smartphone eller via e-post. Hur dessa ser ut kan du se på bilden ovan.

Fakturareferens

Alla fakturor som skickas till kommunen där en e-rekvisition finns som underlag ska ha rekvisitionsnumret angivet som referens på fakturan. Rekvisitionsnummer är en förutsättning för att fakturan ska hamna hos rätt person och för att du ska få betalt i rätt tid. Om rekvisitionsnumret saknas måste en administratör ta reda på vart fakturan ska och sedan skicka vidare fakturan. Detta fördröjer hanteringen. Var därför alltid noga med att uppge rekvisitionsnumret på din faktura.

Det optimala för hanteringen är att rekvisitionsnumret anges i fakturafältet "Er referens".