Foto: Andreas Johansson

Luleå kommuns e-handelslösningar

Beroende på bransch och vad som är lämpligt för den aktuella varugruppen finns olika typer av e-handelslösningar. Här kan du läsa mer om de olika alternativen.

För leverantörer med eget e-handelssystem

Den mest effektiva lösningen för Luleå kommun är så kallad integrerad e-handel. Detta innebär att leverantören elektroniskt sänder en produktkatalog till Luleå kommun, det vill säga ett sortimentsutbud och prislista, enligt SFTI/ESAP affärsprocess 6. Produktkatalogen ska helst vara i Edifact-format, en så kallad Pricat, men det går även att sända katalogen i cellstrukturerat format, exempelvis i en Excel-fil.

Leverantören ska även kunna ta emot ordrar baserat på katalogen vilket också ska ske enligt affärsprocess 6, vilket ska resultera i ett avropserkännande från leverantören som bekräftar att varorna kan levereras.

Luleå kommuns varumottagning/ankomstkontroll underlättas om leverantören har stöd för leveransavisering, annars kan följesedel användas för detta. Inom vissa varuområden eller vid vissa logistiklösningar, som t.ex. samordnad varudistribution, är leveransavisering extra värdefullt.

Slutligen skickar leverantören en faktura till Luleå kommun antingen enligt SFTI/ESAP affärsprocess 6 eller som SFTI fulltextfaktura. Du kan läsa mer om dessa här.

För leverantörer som saknar eget e-handelssystem

För leverantörer som saknar en egen e-handelslösning är det möjligt att istället använda en lösning med en så kallas leverantösportal. Luleå kommun skickar då en order/beställning i formatet Sveorder eller någon annan typ av enkel beställning. Leverantören får ordern genom att hämta hem den i en webb-portal.

Leverantören kan bekräfta ordern i portelen med ett ordersvar som skickas via e-post.

Efter att leveransen genomförts skickar leverantören en Svefaktura till kommunen.

Mer information

Om du vill veta mer om SFTI och affärsprocess 6 m.m. så hittar du mer information på SFTIs hemsidalänk till annan webbplats. Du har även möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor via mail till SFTIs tekniska kansli genom att maila till tekniskt.kansli@skl.se.