Foto: Luleå kommun

E-handel

Med e-handel menas ett sätt att skapa effektivare inköpsprocesser med IT som stöd. Det handlar om att använda IT-stöd för hela arbetsflödet från beställning via leverans till fakturahantering.

E-handel ger Luleå kommun möjligheter att genom IT-stöd göra avtal, leverantörer och priser m.m. lättillgängliga för de som ska beställa varor och tjänster. När IT-stöd används i hela processen så kan kommunens inköp styras på ett bra sätt och hanteringen förenklas i efterföljande steg.

Vi arbetar med e-handel enligt standarden SFTIlänk till annan webbplats som Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar och vi ställer ofta krav vid upphandlingar på att leverantörer ska kunna använda denna standard.