Foto: Luleå kommun

Bli leverantör - hitta affärsmöjligheterna i kommunens upphandlingar.

Det finns stora affärsmöjligheter för dig som leverantör till offentlig sektor, som totalt i Sverige omsätter 500-800 miljarder kronor. Genom att öka din kompetens inom offentlig upphandling, ökar du möjligheterna för ditt företag att växa inom en marknad som påverkar samhällsekonomin såväl lokalt och regionalt som nationellt och inom EU.

Luleå kommun

Luleå kommun gör årligen inköp för cirka 1,4 miljarder kronor. Inköpen omfattar varor, tjänster och entreprenader inom kommunens verksamhetsområden. Varje år tar vi emot 150 000 fakturor och genomför 200 upphandlingar.

Upphandlingar

När upphandlingen är annonserad kan kommunikationen endast ske via upphandlingssystemet.

Därför är det viktigt att du alltid ställer dina frågor i god tid och förbereder ditt anbud noggrant. Alla företag är välkomna att lämna in anbud. En av våra viktigaste uppgifter är att se till att fri konkurrens gäller. Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett ifall anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller är med för första gången.

Vi använder oss av Kommers upphandlingsstöd där hela upphandlingsprocessen är elektronisk. I Kommers hämtar du förfrågningsunderlag, ställer frågor och lämnar anbud. 

För dig som leverantör kan det vara viktigt att

  • hitta de anbud som du är intresserad av
  • få kännedom om när anbuden annonseras 
  • i förväg kunna avgränsa din prenumeration,  just för din verksamhet.Detta gör du enklast genom att prenumerera på bevakningstjänst

Prenumerera


Luleå kommuns annonserade upphandlingar

  • inköpskontoret annonserar upphandlingar elektroniskt.
  • via annonserna kan du kostnadsfritt och enkelt beställa förfrågningsunderlagen för våra aktuella upphandlingar.

Att lämna anbud


För dig som leverantör kan det vara viktigt att

  • hitta de anbud som du är intresserad av
  • få kännedom om när anbuden annonseras 
  • i förväg kunna avgränsa din prenumeration,  just för din verksamhet. Detta gör du enklast genom att prenumerera på bevakningstjänst