Varför kontrolleras livsmedelsföretag?

Miljö- och byggnadsnämnden vill att maten som säljs ska vara säker att äta. Man ska inte bli sjuk av att äta mat. Därför besöker miljöinspektören butiker och restauranger för att se efter att företagen följer lagen. Om företaget följer de lagar och regler som finns så är det mindre risk att någon blir sjuk av att äta maten.

Om inspektören ser att företaget inte följer lagen, så ställs krav på företaget.
I vissa fall så kanske företaget blir tvungen att betala böter eller kanske stänga.

Inspektörerna kommer nästan alltid utan att ha meddelat det i förväg.
Det gör inspektörerna för att de vill se hur det ser ut en vanlig dag i restaurangen eller butiken.

Under inspektionen så tittar inspektören hur det ser ut i lokalen.
Inspektören följer en checklista som ser likadan ut i hela Sverige.
Inspektören ställer frågor om hur man gör olika saker och tittar på företagets egenkontroll, som alla företag måste ha.

Efter inspektionen så skickar inspektören ett utlåtande, en kontrollrapport till företaget, där det står vad inspektören kom fram till och vad som företaget behöver göra för att följa lagen.

Sidan uppdaterades den 3 januari 2023