Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny arbetsbåt och brygga

Efter genomförd upphandling är en ny arbetsbåt beställd och levereras hösten 2019. Bryggan är "sjösatt".

Varför behövde Luleå kommun en ny arbetsbåt och brygga?

 

Arbetsbåt

Ritning arbetsbåt

 

 

 

 

 

- I vårt dagliga arbete med drift, underhåll och utveckling av Luleå skärgård får vi nu en ny effektivare arbetsbåt till hösten 219 som bidrar till en bättre arbetsmiljö och möjliggör för fler underhålls- och utvecklingsarbeten i skärgården. Arbetsbåten är modernare och tar en högre kapacitet än tidigare båt när vi tex arbetar med avfallshantering, säger Helena Holm, fritidsförvaltningen

 

Leverans av brygga

Foto: Helena Holm, Leverans av brygga

- Vi valde att investera i en ny stabil betongbrygga för det rörliga friluftslivet på fina Antnäs-Börtskär i Luleå skärgård. Eftersom ön är extra utsatt för väder och vind valde vi att satsa på en rejäl helgjuten flytande betongbrygga på 20 meter, förklarar Helena.