Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Studenterna i Sverige

Studenter från olika länder lär av varandra

Just nu befinner sig ett antal kvinnliga studenter från USA och Indien i Luleå tillsammans med studenter från Luleå tekniska universitet. De deltar i ett internationellt utbyte som anordnas av LTU Business i samverkan med universiteten i Texas och New Delhi.

Studenterna har rest runt och besökt varandras länder och undersökt marknaden för innovationer i respektive land. Ett syfte är att skapa möjligheter för fler kvinnliga globala företagare. I och med detta har studenterna testat att jobba i globala team, att arbeta med och i olika kulturer, genomföra marknadsvalideringar, jobba med innovationer och upplevt hur det skiljer sig att starta upp nya företag i olika delar av världen.

- Vi är här för att genomföra en markandsvalidering av indiska innovationer i Europa genom den svenska marknaden, berättar deltagaren Isak Lejon i ett mejl.

Utbytesprojektet är en del av Aspiring Women Entrepreneurs.

Luleå kommun har varit med och finansierat studenternas vistelse i Luleå.

Här kan du titta på youtubefilmer om projektet.länk till annan webbplats