Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avan - Årets By 2018

Under årets sista kommunfullmäktige utsåg Luleå Landsbygdskommitté Avan till Årets By 2018. Avan erhåller 15 000 kr i pris för utmärkelsen samt skylten Årets by 2018 för permanent placering. Representanterna Esa Vuorinen och Anna Carin Sundqvist fanns på plats för att motta utmärkelsen.

”Utmärkelsen Årets By visar på en enorm entreprenörsanda ute i byarna. Vi i landsbygdskommittén har gått igenom många ansökningar och Avan har valts på grund av deras företagsamhet, som slår det mesta”, säger Mårten Ström ordförande i landsbygdskommittén.

Avan har under 2017 utvecklat byn och ökat sammanhållningen genom att satsa på aktiviteter som ökar livskvaliteten. Faktorer som bidragit till att Avan tilldelas utmärkelsen Årets By 2018 är att byn skapat mötesplatser där gemenskapen har en framträdande roll. Färdigställandet av gymmet och sommarverksamheten i föreningshuset, som även är ett dragplåster för folk bosatta utanför byn, är satsningar som nämns i motiveringen.

”Vi är en aktiv by och sporras ännu mer av utmärkelsen”, säger Anna-Carin Sundqvist när hon tar emot priset under årets sista kommunfullmäktige.

Motiveringen till utmärkelsen löd enligt följande. 

Avan är en värdig representant som Årets by 2018 i Luleå kommun. Byn ligger cirka 20 kilometer från Luleå centrum, efter väg 616 och är beläget i ett vackert och naturskönt kulturlandskap på den södra sidan av Luleå älv. Hit går även färja från södra Sunderbyn. Namnet Avan har sitt ursprung i ordet ava som betyder vik och omnämns för första gången i skriftliga källor år 1409.

Avan har idag många företagare inom en bredd av branscher där flera ingår i föreningen Rutt 616, som samverkar över kommungränsen. 65 barn går i byaskolan och avanborna arrangerar flera olika uppskattade event under året bland annat Höslaget. Avans föreningshus blir under sommarsäsongen kafé och lunchrestaurang som drar gäster från by och stad. Avans Gym, som byborna själva färdigställt under 2017, är även det är en omtyckt samlingslokal för alla åldrar.