Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Näringslivstrateg Maria Bergnman, Luleå kommun och Luleå Näringslivs affärsutvecklingschef Tore Johanssnono jobbar hand i hand med att utveckla Luleås arbetsmarknad. Foto: Luleåfotograferna

Näringslivstrateg Maria Bergnman, Luleå kommun och Luleå Näringslivs affärsutvecklingschef Tore Johanssnono jobbar hand i hand med att utveckla Luleås arbetsmarknad. Foto: Luleåfotograferna

Nya jobb till Luleå

Bostadsbristen har länge varit ett hinder för att befintliga företag ska kunna expandera och nya företag etablera sig i Luleå. I och med att flaskhalsen med bostadsbyggandet nu börjar lätta så växlar kommunen upp tempot för att skapa fler jobb. Målet är 200 nya arbetstillfällen till 2020.

– Ett medvetet och enträget arbete ligger bakom varje etablering, det är Facebook det bästa exemplet på. Även storstäderna Stockholm, Göteborg och Umeå växer för man att jobbar för det, förklarar Maria Bergman som är näringslivsstrateg i staben för kvalitet och samhällsutveckling.

Attraktivt för kvinnor och män

I ett nyligen startat projekt jobbar Luleå Näringsliv och Luleå kommun med att först identifiera vilka företagsetableringar som skulle gynna Luleå mest.

– IT är redan väldigt starkt här idag och det är en bransch med många män. Vi strävar efter arbetsplaster som är attraktiva för både kvinnor och män. Vi ser gärna att en myndighet med kvalificerade handläggare eller företag med administrativa tjänster skulle etablera sig här, säger Maria Bergman.

Möta makten

I ett senare skede ska Luleås unika fördelar paketeras för att bearbeta målgruppen; beslutsfattare inom den offentliga och privata sektorn. Hela projektet pågår i tre år och beräknas kosta 5,5 miljoner kronor, varav över två miljoner kronor är avsatta för resor och seminarier för att nå ut till beslutsfattarna.

– Vi kan inte förvänta oss att bli upptäckta för det vi har. Det intensiva arbetet med Facebook-etableringen har visat att vi måste vara aktiva hela tiden för att få nyetableringar till Luleå, avslutar näringslivsstrategen Maria Bergman. 

Det gör Luleå unikt:

  • hög kompetens
  • universtitet
  • goda förbindelser
  • en attraktiv arbets- och bostadsmarknad
  • människor stannar lite längre hos samma arbetsgivare jämfört med andra orter.