Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Austin - Luleå

Luleå fortsätter utveckla samarbetet med Austin

Internationellt samarbete är viktigt i en globaliserad värld. Genom Luleås samarbete med Austin kan vi nyttja möjligheter och möta utmaningar på andra sätt än tidigare. Sedan avtalet skrevs 2014 har vi skapat många relationer som nu gynnar forskning, skola, kultur och näringsliv här i Luleå.

Samarbetets syfte är att skapa tillväxt, väcka idéer och överföra kunskap till företag, branscher, föreningar och inte minst alla medborgare. Luleå kommun har en samordnande roll för de experter som företrädare sina områden. Företrädarna är förvaltningar inom Luleå kommun, Luleå Näringsliv, Luleå tekniska universitet, LTU Business, Luleå Science Park, Arctic Business Incubator, Handelskammaren i Norrbotten, BD-pop, Ice Music, IUC Norrbotten, Compodium och föreningen Svartöns Blues.

Kommunen ser att samarbetet med Austin gynnar Luleå och under förra veckans möte berättade företrädarna om uppnådda resultat, positiva projekt, möten som utvecklat idéer och framtida planer. Bland nyheterna är att Luleå Tekniska universitet (LTU) fortsätter utveckla kontakterna med Arkitekturinstitutionen vid The University of Texas at Austin (UT) och Institutionen för konst, kommunikation och lärande vid LTU jobbar med att utveckla ett gemensamt klassrum.

– Vi håller precis på med ett projekt mot UT som heter Global Classroom. Från vår sida är det Erik Weissglas och från UT är det Jack Stamps vid Creative Arts and Technology. Samarbetet är ett gemensamt klassrum för UT och LTU. Jack Stamps kommer hålla i en föreläsningsserie om Musik möter teknik möter konst och studenter vid LTU och UT kommer göra gemensamma arbeten och analyser. Erik kommer att hålla i föreläsningar om pentatoniska användningsområden samt treklangsöverlagringar säger Patrik Häggqvist vid Luleå Tekniska universtiet.


​Texas är som många vet hårt drabbade av stormen Harveys framfart och nu i stormens skugga har det öppnats möjligheter för Compodium att använda sin teknik för att hjälpa offren. Sjukvårdsmyndigheterna i Texas gav Compodium uppdraget att bygga ett digitalt katastrofcentrum där stormens offer får hjälp och råd av experter via videosamtal. Arctic Business Incubator jobbar även de sedan en tid aktivt med flera USA etableringar. ABI kommer även att besöka Austin och South by Southwest (SXSW) tillsammans med företag från Luleå.

LTU Business har i uppdrag att utforma en internationell marknadsstrategi för Luleåföretag. De har därför bjudit in innovationsgurun Greg Pouge från Austin och tillsammans med Luleå Näringsliv besöktes under förra veckan flera företag och innovationsaktörer här i Luleå. Luleå Näringsliv förbereder även en resa till Austin för att på närmare håll granska innovationssystem och start-upp verksamheter. Luleå Näringsliv ska tillsammans med Arctic Game Lab besöka SXSW med syfte att skapa kontakter och utveckla idéerna kring en spelutvecklingsutbildning som ska förläggas till Luleå.

Luleå kommun barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med Austin genom ett projekt som handlar om barn, barns lärande och fysiska aktiviteter. Forskare vid UT bidrar med fakta från det hälsovetenskapliga området. Ormbergsskola har kontakt med Austin genom projektet Aktiva skoltransporter. Syftet är att inspirera barn att ta sig till och från skolan på ett aktivt sätt.

Svartöns Blues genomförde under Hamnfestivalen i Luleå 2017 en mycket välbesökt spelning med Alan Haynes, Henrik Poulsen och Asmus Jensen från Austin.
– Tack för musiken!

Mer information om samarbetet