Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Tirsén & Aili Arkitekters skiss visar hur Regnbågsallén kan förlängas över Haparandavägen och binda ihop Luleå Science Park med universitetsområdet.

Tirsén & Aili Arkitekters skiss visar hur Regnbågsallén kan förlängas över Haparandavägen och binda ihop Luleå Science Park med universitetsområdet.

En miljö med flera möjligheter

En stimulerande och utvecklande miljö för företag inom IT- och teknikbranschen har hittills lockat drygt 100 företag till Luleå Science Park på Porsön. Området ska kunna växa ytterligare och ge plats för fler företag.

Luleå Näringsliv som driver Luleå Science Park jobbar med att utveckla området med bland annat fler kontorslokaler, lägenhetshotell, ett resecentrum med mässhall och torg. Även restauranger och nya bostäder finns med i planerna för nya Luleå Science Park.

– Det finns stor potential att utveckla Luleås näringsliv i Luleå Science Park. Vi vill få hit fler företag och på ett naturligt sätt knyta ihop området med universitetet, berättar Tore Johnsson affärsutvecklingschef på Luleå Näringsliv.

Närmare näringslivet

För att skapa samhörighet mellan universitet och Science Park planeras en förlängning av Regnbågsallén över Haparandavägen.

– Vi vill få studenterna närmare näringslivet och göra det enklare för dem att skapa naturliga kontakter med företagen i området, säger Tore Johnsson.

I Luleås Science Park finns idag bland annat Facebooks enda europeiska datacenter och hela Tullverkets IT-avdelning. Tillsammans sysselsätter de drygt 100 företagen i området omkring 1 400 personer.

Arbetet med att utveckla Luleå Science Park kommer att pågå under flera år och det bygger på samarbeten med flera aktörer. Ingen detaljplan är ännu framtagen för området och Luleå Näringsliv arbetar parallellt med flera olika delar för att realisera visionen.

Stina Östman