Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sänkt elskatt skapar förutsättningar för en svensk miljardindustri

Sverige och The Node Pole-regionen ligger på topplistan när större internationella företag söker efter en plats att etablera sin digitala infrastruktur. Facebooks etablering i Luleå blev början på en ny digital industri som har potentialen att bli en svensk miljardindustri.

Konkurrensen från våra nordiska grannländer och inom Europa är stenhård. Att Sverige har en markant högre elskatt gör att vi varje dag förlorar konkurrenskraft. Regeringen har presenterat ett förslag på sänkt elskatt och nu är det viktigt att beslutet fattas och att vi tackar ja till vad som inte kan beskrivas på annat sätt än som en riktigt god a är för Sverige.

Medverkande är bland annat Anne Graf, Cheif Commerical O cer, The Node Pole, Niklas Nordström, kommunalråd Luleå och Oskar Magnusson, politisk sakkunnig, Näringsdepartementet.

Lunchvärd: The Node Pole, Tisdag 5 juli 2016, klockan 11.30-13.00 S:t Hansgatan 41, Trädgården

Bakgrund: Sverige och The Node Pole-regionen har unika förutsättningar för att bli huvud- staden för Big Data i världen. Sverige har ett gott internationellt rykte när det kommer till it och innovationer, ett robust el-nät, utmärkta kommunikationer och kan erbjuda nästan 100 procent klimatneutral elförsörjning med vår vattenkraft. Facebooks första etablering i Luleå innebar investeringar på 4 miljarder kronor i Sverige. De direkta och indirekta ekonomiska e ekterna av denna etablering beräknas bli 9 miljarder kronor fram till 2020.