Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommuns företagarstipendium 2016

Företagsstipendiet är ett stipendium som delas ut av Luleå kommun för att synliggöra företagare som är goda förebilder för företagare och samhället i övrigt.

Lulå kommun har sedan 1983 årligen delat ut ett företagarstipendium. Stipendiet syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för företagare och samhället i övrigt, samt bidrar till förverkligandet av Vision 2050.

Enligt kriterierna för stipendiet föreslår tillväxtkontoret 2-4 stipendiekandidater årligen som beslutas av kommunstyrelsen.

Kriterier för företagsstipendiater

Företagaren ska äga företaget eller vara delägare i företaget och ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är viktigt eftersom att det är företagarens insats som är i fokus. Företaget ska vara lokaliserat i Luleå eller ha sitt huvudkontor i Luleå.

Det är framförallt två saker som bedöms vid urvalet, bidrar företaget till:

  • Ett gott företagsklimat och/eller
  • en bred och växande arbetsmarknad

2016 års företagsstipendiater

De fyra föreslagna företagen för 2016 är:

  • Aktiebolaget Lindbergs Konst & Ramar
  • Arvidssons takstolar AB
  • Biergo AB
  • Brändö Konferens och Fritidsby AB

Prissumman för stipendiet är 15000 kronor och delas ut i samband med Luleå Business Awards den 29 april.