Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Luleå kommun är medarrangör i en konferens om kustsjöfart i Västerås

Kustsjöfart nödvändig för framtiden

Luleå kommun är medarrangör i en konferens om kustsjöfart som äger rum i Västerås imorgon. Kommunalrådet Niklas Nordström och Luleås hamnchef Henrik Vuorinen är bland talarna.

-Kustsjöfarten är inte bara en viktig, utan en nödvändig del i framtidens transportsystem. Vi vill lyfta Luleås hamns roll för att stärka sjöfarten och hamnen, förklarar Niklas Nordström.

Luleå hamn är en av fem svenska hamnar som toppklassas av EU. Inom projekt Malmporten planeras för ny djupkaj och muddring av farleden för att större fartyg ska kunna anlöpa Luleå hamn. Projekteringen av Malmporten beräknas kosta ca 15 miljoner kronor.