Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
spelindustrin

Utbyte med Austin för att öka regionens kompetens kring spel

Kommunerna i Luleå, Piteå och Skellefteå har inlett ett samarbete med Luleå tekniska universitet för att stärka regionens kompetens kring spel. Representanter från universitetet åkte i november till Austin för att nätverka med personer inom spelnäringen. Det var en lyckad resa som utmynnade i samarbeten med fyra spelföretag.

– En insikt vi fick under resan var att samarbetet mellan akademin och spelindustrin i Austin är väldigt liten. Det beror på att deras universitet verkar under samma kommersiella villkor som näringslivet vilket skapar en konkurrenssituation, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, prorektor Luleå tekniska universitet.

En annan lärdom från resan var att spelindustrin i hög grad är tvärvetenskaplig och att de flesta professorer har ett kärnämne och till exempel gaming som sin specialkompetens. Det var en viktig insikt som kommer att påverka hur Luleå tekniska universitet, tillsammans med sina samarbetspartners, utformar sin satsning på kompetensförstärkning inom spel.

– Detta är en regional satsning och ju mer synergi desto bättre för alla. Att det nu blir näringslivet i Austin som vi kommer att samarbeta med känns rätt. Det handlar om fyra företag med 30 års erfarenhet av spelindustrin och med stora nätverk. Tillsammans med vår långa erfarenhet av det teoretiska kan vi skapa ett utbyte som gynnar båda parter, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Nästa steg i samarbetet är att representanter från spelföretagen kommer till Luleå i början av 2016.