Nyhetsarkiv näringsliv

  • Ytterligare ett viktigt steg för Luleå Hamn

    Efter ett förslag från EU-kommissionen ska det europeiska stomnätet för transporter utvidgas så att norra Sverige och Luleå ingår. De så kallade TEN-T-korridorerna föreslås i framtiden omfatta hela Bottniska korridoren som Luleå är en del av.
    Publicerat 2018-06-11