Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvaret för tillsyn över servering av alkoholdrycker och försäljning av folköl och tobak.

De viktigaste uppgifterna vid restaurangtillsynen är kontroll av att alkoholservering inte sker till underåriga samt att serveringen drivs på ett sådant sätt att den inte medför problem med onykterhet och oordning. I samband med tillsyn har kommunen möjlighet att meddela varning eller återkallelse av serveringstillståndet.

Vägledningmaterial om kontrollköplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Folkhälsomyndigheten