Serveringstider

Normaltiden för servering börjar tidigast klockan 11.00 och avslutas senast klockan 01.00.

I Luleå kommun gäller att serveringen skall upphöra senast kl 02.00 söndagar - torsdagar samt kl. 03.00 fredagar - lördagar.

Polismyndighetens ställningstagande skall särskilt beaktas.