Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll är ett kommunalt ansvar och i Luleå kommun bedrivs den av en entreprenör enligt nedan. Både taxan och fristerna för sotningen fastställs av kommunen. För brandskyddskontrollen är taxan fastställd av kommunen och fristerna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

AB Luleå Sotning
Skorstensfejarmästare Lars Pettersson
Banvägen 9, Hus 4
973 46 LULEÅ

Mobil: 070-177 74 44
Fax. 0920-680 12 

E-post: AB Luleå Sotning

Du som är privatperson kan ansöka om att sota själv på självservice.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll på MSB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.