Projektmedel

Luleå kommuns bidrag för projektverksamhet (EU-potten) syftar till att medverka till utveckling och tillväxt.

Du kan söka projektmedel om du har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Luleå kommuns bidrag för projektverksamhet, EU-potten, avser medfinansiering. Det innebär att projekten ska ha flera finansiärer.

Om du vill ansöka om projektmedel lämnar du in en ansökan till: kommunledningsforvaltningen@lulea.se. Det krävs ingen speciell blankett. För blanketter hos andra myndigheter gällande finansiering, se länkarna under rubriken Länkar.

En ansökan bör omfatta:

  • Projekttid
  • Projektorganisation
  • Bakgrund
  • Syfte/mål
  • Målgrupp
  • Aktiviteter/genomförande
  • Resultat
  • Budget
  • Jämställdhet

Undersök gärna hur din idé överensstämmer med Luleå kommuns styrdokument, EU-programmet för övre Norrland och andra nationella eller internationella program.

Ansökan bereds av kvalitet & samhällsutveckling och kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om projektet.

Välkommen att höra av dig till oss på kvalitet & samhällsutveckling för att diskutera din projektidé!

Beslut om medfinansiering

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om medfinansiering från anslaget för EU-medel. Ansökningar skickas till kommunledningsforvaltningen@lulea.se.

Luleå kommuns styrdokument: Vision Luleå 2050, Program E - ledande nordlig region.

Länsstyrelsen: ansökningsblankett för medfinansieringlänk till annan webbplats av regionala tillväxtprojektet och EU-projekt.

Tillväxtverket: ansökan om projektmedel länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterfrån EU-program (Regionala fonden).

Rekvisitionsblankett

Här nedan kan du läsa villkoren för projektfinansiering samt skriva ut en rekvisitionsblankett.

Villkor för projektfinansieringöppnas i nytt fönster (PDF)
Rekvisitionsblankettöppnas i nytt fönster (Excel)

Skicka rekvisitionsblanketten till:
Luleå kommun
Kvalitet & samhällsutveckling
971 85 Luleå