Kompetensfrågor

Luleå Näringsliv AB har god kännedom om ekonomiska och andra förutsättningar för att bygga upp och lokalisera kompetenser samt hitta lediga resurser.

Andra bra kontakter: