Kontakta oss

Anna Lindh Wikblad

Biträdande kommundirektör och
chef kvalitet & samhällsutveckling
Telefon: 0920-45 30 00

Samhällsutveckling

Maria Nordgren

Samhällsutvecklingschef
Telefon: 0920-45 30 00

Maria Bergman

Samhällsstrateg näringsliv

Jan Unga

Samhällsstrateg EU-medel

Lena Bengtén

Samhällsstrateg energi och klimat

Örjan Spansk

Samhällsstrateg naturvård

Anders Bylund

Samhällsstrateg infrastruktur

Barbro Müller

Samhällsstrateg folkhälsa

Maria Eriksson

Samhällsstrateg folkhälsa

Frida Wikström

Samhällsstrateg samhällsplanering

Mia Persson

Samhällsstrateg samhällsplanering

Ewa Andersson Hjälte

Samhällsstrateg mark- och exploatering

Nataliia Hammarberg

Samhällsstrateg internationella frågor

Natalia Golubeva

Samhällsstrateg internationella frågor

Roger Ylinenpää

Samhällsstrateg landsbygd

Kvalitet

Kent Stråhle

Kvalitetschef
Telefon: 0920-45 30 00

Nina Lind

Kvalitetsstrateg förändringsledning

Eira Andersson

Kvalitetsstrateg jämställdhet

Anna Henriksson

Kvalitetsstrateg utveckling

Ida Gustavsson

Kvalitetsstrateg utveckling

Annica Brännmark

Projektadministratör

Stefan Larsson

Statistiker

Malin Svedjeholm

Kommunikatör