Företagsetablering

Luleå, med fler än 76 000 invånare, bildar tillsammans med grannkommunerna Piteå, Boden, Älvsbyn, Kalix och Övertorneå Luleåregionen med ungefär 173 000 invånare. Det är den region norr om Uppsala som har flest invånare och högst befolkningstäthet. Arbetspendlingen inom regionen är omfattande. Längs Bottenviksbågen, den svensk-finska kustregionen, finns 600 000 invånare.

Luleå var redan på medeltiden en av Norrlands viktigaste marknadsplatser. Dagens Luleå är en tillväxtregion med brett näringsliv, framstående universitet och stort utbud av handel och nöjen.

Om du är intresserad av att etablera ditt företag i Luleå eller vill ha mer information rekommenderar vi dig att ta kontakt med Luleå Näringsliv AB som är ett utvecklingsbolag och ägs gemensamt av kommunen och det lokala näringslivet. Du kan även få vägledning och tips om lokaler genom Luleå Science Park.

Nedan kan du läsa mer om våra samarbetspartners. De kan ge dig vägledning och har bra kännedom om Luleås näringsliv.

The Node Pole

Regionen Luleå, Piteå och Bodens kommuner erbjuder Europas lägsta energipriser och en av världens mest redundanta elinfrastrukturer. Tillsammans med ett kallt klimat gör det norra Sverige till den ideala platsen för datacenterverksamhet och andra elintensiva verksamheter. Den unika kombinationen av förnyelsebar och kraftfull energi, ett kallt klimat, goda kommunikationer och tillgång till kompetent personal skapar en särskiljande position för regionen som marknadsförs som The Node Pole.

I oktober 2011 började Facebook bygga sitt första datacenter utanför USA i Luleå. Regionen började se de positiva kringeffekterna och stora intresset från omvärlden direkt. Vår vision är att The Node Pole ska vara den ledande regionen i Norra Europa för datacenteretableringar.

Bolaget North Sweden Datacenter Locations AB, som marknadsför The Node Pole, ägs av kommunerna Boden, Luleå och Piteå, Luleå Näringsliv, Norrbottens Läns Landsting och Länsstyrelsen i Norrbotten.

E-post: info@thenodepole.com
www.thenodepole.com
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Luleå Näringsliv AB

Är du företagare, vill du veta mer om etableringar, eller är du helt enkelt nyfiken på näringslivet i Luleå? Oavsett vem du är eller vad din fundering är hittar du information och nyttiga uppgifter hos Luleå Näringsliv.

Luleå Näringsliv är det självklara navet för näringslivsutvecklingen i Luleå och vägen till bättre affärer. Bolaget stimulerar tillväxt genom att utveckla befintliga företag och driva utvecklingsprojekt för näringslivet. Dessutom arbetar bolaget aktivt med företagsetableringar. Luleå Näringsliv ägs till 51 procent av näringslivet och 49 procent av Luleå kommun.

Telefon: 0920-45 53 60
E-post: info@luleanaringsliv.se
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
www.luleanaringsliv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Luleå Science Park

Luleå Science Park är Sveriges nordligaste science park, belägen strax utanför Luleå centrum och närmsta granne med Luleå tekniska universitet. De arbetar för att vara den mest attraktiva miljön i Sverige för att etablera och driva kunskapsföretag.

Luleå Science Park är en internationell mötesplats för goda affärer, där gör man allt för att hjälpa företag att utvecklas och växa. Här finns massor av kunskap och tjänster som företaget behöver och som gör att de kan koncentrera sig på sina kärnverksamheter.

Telefon: 0920-750 00
E-post: aurorum@dios.se
www.luleasciencepark.se
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coompanion

Coompanion arbetar både lokalt och regionalt med bildning och information för att öka kunskaperna om och intresset för kooperativa företag och ekonomiska föreningar. De ger goda råd om:

•    affärsidéer och affärsplaner
•    utformning av stadgar
•    bildande och registrering av företag
•    kontakt med myndigheter
•    förhandlingar och avtal
•    budget och ekonomihantering
•    arbetsgivaransvar
•    organisation och ledarskap
•    föreningsteknik
...och mycket mer.

Deras rådgivning är kostnadsfri och de har tystnadsplikt så du kan tryggt berätta om dina idéer och planer.

Telefon: 0920-138 10
E-post: nord@coompanion.se (lokalt), sverige@coompanion.se (regionalt)
www.nord.coompanion.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(lokalt), www.coompanion.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (regionalt)

Företagarna i Luleå

Företagarna är en nationell organisation med lokala nätverk i Sveriges samtliga kommuner. Deras uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med ca 80 000 medlemmar i sitt nätverk. I Luleå har de cirka 370 medlemsföretag.

Telefon: 0920-20 18 60
E-post: norrbotten@foretagarna.se
www.foretagarna.se/lulea länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Venture Cup

Venture Cup är Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sin affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag

Årligen delar de ut 1,8 miljoner svenska kronor till nytänkande affärsidéer och entreprenörer med syftet att bidra till en hållbar svensk tillväxt. Vem som helst kan tävla i Venture Cup då de premierar alla typer av affärsidéer som kan påvisa långsiktig och hållbar tillväxt med påvisad efterfrågan från kund

Frida Hagdahl
Telefon: 070-254 48 47
E-post: frida.hagdahl@venturecup.se
www.venturecup.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell och offentlig service.

Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft.

Tillväxtverket ska arbeta för att:

•    Utveckla företag
•    Förenkla för företag
•    Samla tillväxtarbetet
•    Främja kommersiell och offentlig service
•    Förvalta strukturfonderna

Telefon: 08-681 91 00
E-post: programkontoret.ovrenorrland@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ALMI

ALMI vill att fler innovationer ska nå marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att fler etablerade företag ska få möjlighet att förnyas och utvecklas. ALMI finns alltid till hands när du som innovatör, nyföretagare eller när ett etablerat företag är i behov av rådgivning, hjälp och specifika insatser.

Till lönsamhet

ALMIs mål är att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom finansiering och affärsutveckling. Med deras tjänster kan de hjälpa dig hela vägen från idé till lönsamt företag.

Regional närvaro

ALMI finns i varje län och har därför en stark regional närvaro. De är väl bekanta med de olika villkoren och förutsättningarna som finns i varje län. Dessutom har deras medarbetare en bred kompetens. Många har drivit företag och har stor erfarenhet av näringslivet.

ALMI-koncernen grundades 1994 och är ett aktiebolag som ägs av stat och landsting.

Telefon Rådgivning: 0920-379 70
Telefon Finansering: 0920-379 50
E-post: info.nord@almi.se
www.almi.se/nordlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster