Luleå om 400 år - Barns tankar om framtiden

Här presentarar vi tankar om framtiden som barn i kommunen tagit fram under året tillsammans med Luleå Kulturskola.

Senast publicerad: 2021-08-25Senast uppdaterad: 2021-08-25