Jämför historiska kartor med idag

Har du undrat över hur Luleå har förändrats genom åren? Kommunens interaktiva kartapp gör det möjligt att titta på och jämföra över hundra historiska kartor med idag. Nu även uppdaterad med flygbilder.

Kartappen Länk till annan webbplats. fungerar för både mobil, surfplatta och webbläsare. Den äldsta sockenkartan är från 1650 och den äldsta kartan över Luleå stad är från 1750. Det finns även modernare kartor, bland annat turistkartor från 1969 och framåt.

Några av kartorna finns sedan tidigare i pdf-format på kommunens webb eller att köpa i pappersformat via kommunens stadsarkiv. Men nu blir kartskatten än mer tillgänglig med hjälp av modern GIS-teknik (Geografiska Informationssystem).

I samarbete med LTU har Luleå kommun georefererat de historiska kartorna. Det innebär att vi hittar punkter i de gamla kartorna som också finns på nya kartor. Sedan passar vi in de gamla kartorna ovanpå kommunens karta så som den ser ut idag.

NYHET: Flygbilder

Nu är kartappen även uppdaterad med flygbilder från 1978–1982 (klicka på "Bildarkiv" i appen för att se flygbilderna) samt två historiska ortofoton från Lantmäteriet.

Direktlänk till appen där lagret för flygbilder och ortofotot från 1965 är aktiverat. Länk till annan webbplats.

Jämför då och nu

Genom en funktion i kartappen där du justerar transparensen, det vill säga genomskinligheten, så kan du jämföra och se flera kartor ihop:

Karta som visar verktyget för transparens.

När du ändrar transparensen, det vill säga genomskinligheten, i en karta från förr så tonar dagens karta fram där under. På så sätt kan du se hur området har förändrats.

I appen kan man även klicka på vägar och få historierna och årtalen bakom Luleås vägnamn.

Med kartappen i din mobil kan du vandra runt i Luleå och se hur olika platser har förändrats genom århundradena. Nästan som en historisk skattjakt.

Kartappen i skolundervisning

Tanken är att kartorna även ska kunna användas i skolornas historieundervisning och på universitet. Vi håller på att ta fram en lärarhandledning som stöd.

För mer information: K0ntakta Jonny Halvarsson, 0920-45 30 00, jonny.halvarsson@lulea.se

Senast publicerad: 2021-01-19Senast uppdaterad: 2021-01-19
Dela denna sida: